Quintessence 3/2020

Quintessence 3/2020

2020, година IX, брой 3 (35)

СОФТУЕР – стр. 6

Първият софтуер в България за управление на зъботехнически лаборатории

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Софтуерът е създаден от Димитър Делчев и Светослав Колев. Те са програмисти с опит в разработката на софтуерни решения предимно за немския пазар. Разговаряме с тях, за да ни обяснят какви са предимствата и ползите на софтуера и как една зъботехническа лаборатория може да подобри работата и да увеличи доходите си с този нов за българския пазар продукт.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ – КЛИНИКА И ЛАБОРАТОРИЯ – стр. 8

Функционално-естетично възстановяване – Fabiano Bolzani

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
 Статията описва възстановяването на горна и долна челюст, при което се заменят стари конструкции, отстраняват се оцветявания и се подобрява функцията на пациента. Короните и фасетите се планират прецизно до най-малкия детайл и се изработват възможно най-минимално инвазивно. Целта е да се постигне оклузална стабилност, а естетиката да бъде съобразена с личността на пациента.
Кат. № 2020-3-p8

ПРОТЕТИКА ВЪРХУ ИМПЛАНТИ – СТЪПКА ПО СТЪПКА – стр. 22

Взаимодействието между импланти, розова керамика и фасети – Victor Clavijo, DDS, MS, Ph.D., Leonardo Bocabella, CDT; Paulo Mesquita de Carvalho, DDS, MS

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Лошо поставените импланти могат да бъдат резултат от зле направено предварително протетично насочено планиране. Чести последици от това са рецесии на меките тъкани и оцветяване на ръба на мукозата, а би могло да бъде затруднено и изработването на самата конструкция. Авторът описва подход, с който се увеличава обемът на лигавицата, а неправилно позиционираните импланти вместо да бъдат отстранени се използват за изработването на коректно възстановяване.
Кат. № 2020-3-p22

ЕСТЕТИKА – стр. 33

Преместване на зъби с еластични сепаратори преди лечение с керамични фасети: Преразпределяне на асиметрични диастема и треми чрез оползотворяване на хоризонталното разстояние – Leonardo Fernandes da Cunha, DDS, MSc, PhD; Brenda Procopiak Gugelmin, DDS, MSc; Ubiracy Gaiao, DDS, MSc, PhD; Carla Castiglia Gonzaga, DDS, PhD; Gisele Maria Correr, DDS, MSc, PhD

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
 Лечението на диастема/треми трябва да бъде консервативно, за да се запазят зъбните структури. Керамичните фасети осигуряват естетика с минимална препарация на зъбите. Въпреки това обаче, асиметричните диастеми/треми са трудни за лечение и може да изискват преразпределяне на пространствата. Трябва да се има предвид, че големите по обем апроксимални възстановявания могат да окажат негативно въздействие върху здравето на пародонта. Ето защо лекарите по дентална медицина предпочитат минимални премествания на зъбите с гумени сепаратори за преразпределяне на междузъбните пространства и за осигуряване на място за междузъбната папила.
В тази публикация е представено лечение с преместване на шиповидни горночелюстни латерални резци посредством гумени сепаратори за преразпределяне на пространствата при асиметрични диастеми/треми, като по този начин се оползотворява хоризонталното разстояние по време на рехабилитацията на усмивката с минимално инвазивни керамични фасети. (Quintessence Int 2018; 49:133-137; dol:10.3290/j.qi.a39511)
Кат. № 2020-3-p33

ОРТОДОНТИЯ – стр. 40
Тип на оклузията – разширена класификация на Angle. Представяне на нов метод – Hans Pancherz Univ.-Prof. i. R., Odont. Dr.

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Класификацията на типа оклузия представлява разширена класификация по Angle за оценка на сагиталните отклонения в оклузията в страничния и фронталния участък. Тази класификация се използва успешно от повече от 25 години в поликлиниката по ортодонтия в университета в Гийсен. В допълнение към отчитането на трите типа оклузия в областта на моларите (първи, втори и трети клас) разширената класификация включва и оценка на овърджета (сагитално отстояние) към всеки моларен клас. Клас I молари може да се комбинира с 5 различни вида сагитално отстояние, клас II и III се комбинират с три типа овърджет. В сравнение с метода на Angle, класификацията на типа оклузия е по-прецизна и детайлна и спомага за по-добро разбиране от ортодонтите.
Кат. № 2020-3-p40

ОРОФАЦИАЛНА БОЛКА – стр. 46
Среднолицева мигрена със съпътстващо дентално заболяване: Доклад на два случая – Kosuke Watanabe, Makoto Hayashi, Andrew Young, Zhimin Yan, Yoshiki Imamura, Noboru Noma

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Предистория: В много публикации се съобщава за мигрена, която е диагностицирана погрешно като ендодонтска патология. В ограничен брой източници обаче се коментират последиците, които мигрената и ендопатологията, проявяващи се едновременно, оказват една върху друга, и какво е въздействието от лечението на едната върху другата. Клинично представяне: Докладвани са два случая с мигрена и с периапикална патология.
Пациент 1 е преминал кореново лечение, което е довело до частично облекчаване на мигрената и на зъбната болка. Последващо лечение със суматриптан е осигурило допълнително облекчаване.
Пациент 2 е преминал лечение със суматриптан без никакъв ефект. Последващо кореново лечение осигурява значително подобряване на състоянието му. И в двата случая пациентите са показали подобрение.
Заключение: Необходими са по-нататъшни изследвания, но представените два случая ни позволяват да предположим, че ендопатологията и симптомите на мигрена могат да бъдат свързани и ендодонтското лечение може да има ефект върху мигренозната болка. (Quintessence Int 2018; 49:849-854; doi:10.3290/j.qi.a41185)
Кат. № 2020-3-p46

Поръчайте статия, книжка или направете абонамент за 2021 г. от ТУК

You need to be logged in to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us