За списанията

Списанията се издават от Инфодент-БГ ООД и се разпространяват по абонамент.

От 2020 г. абонатите ни ще могат да четат списание Quintessence International, Bulgarian Edition онлайн и ще имат достъп до всички стари броеве от 2012 година до днес.

spisanie Quintessence BG

Списание Quintessence International, Bulgarian Edition e по немски лиценз на български език.

Изданието съдържа статии от всички области на денталната медицина и зъботехниката. Голяма част от статиите представят екипна работа – клиника и лаборатория. Те представят стъпка по стъпка съвременни методи и подходи, които имат за цел да подмогнат и улеснят ежедневната практика на лекарите по дентална медицина и зъботехниците.

Всички абонати за списание Quintessence International, Bulgarian Edition за 2020 г. ще могат да четат онлайн  броеве на изданието от 2012 г.

През 2020 г. Списание Quintessence International Bulgaria г. ще излезе  в 5 книжки –  4 + 1 ортодонтски брой БОНУС за абонатите.

Цена на абонамента – 96 лв. с ДДС

Абонамент за Quintessence International, Bulgarian Edition може да направите на следния линк!


spisanie Infodent

Списание ИНФОДЕНТ e издание с 20-годишна история. В него се публикуват клинични случаи и възможности за разрешаването им.

Статиите са преводни и голяма част от тях са от списанията на италианското издателство teamwork media и канадските издания на Palmeri Publishing Inc с които си партнираме от 2010 г.

ИНФОДЕНТ излиза 4 пъти в годината, през месеците: февруари, май, септември и ноември.

 


 

spisanie Zabotehnicheska laboratoyaСписание ЗЪБОТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ е единственото печатно издание в България, изцяло насочено към зъботехническата професия. В него се публикуват статии с лабораторни техники от световноизвестни автори.

Статиите са силно практически ориентирани, с много работни протоколи представени стъпка по стъпка и дават възможност на зъботехниците веднага да ги приложат в практиката си.

Списанието излиза 4 пъти в годината през месеците януари, април, септември и ноември.

През 2020 г., зъботехниците, членове на БАЗ ще получават Зъботехническа лаборатория безплатно.