За списанията

Списанията се издават от Инфодент-БГ ООД и се разпространяват по абонамент.

От 2020 г. абонатите ни ще могат да четат списание Quintessence International, Bulgarian Edition онлайн и ще имат достъп до всички стари броеве от 2012 година до днес.

spisanie Quintessence BG

Списание Quintessence International, Bulgarian Edition e по немски лиценз на български език.

Изданието съдържа статии от всички области на денталната медицина и зъботехниката. Голяма част от статиите представят екипна работа – клиника и лаборатория. Те представят стъпка по стъпка съвременни методи и подходи, които имат за цел да подмогнат и улеснят ежедневната практика на лекарите по дентална медицина и зъботехниците.

Всички абонати за списание Quintessence International, Bulgarian Edition за 2022 г. ще могат да четат онлайн  броеве на изданието от 2012 г.

Цена на абонамента – 110 лв. с ДДС

Абонамент за Quintessence Bulgaria може да направите на следния линк! или с обаждане на тел. 0885 117 684


spisanie Infodent

Списание ИНФОДЕНТ e издание с 20-годишна история. В него се публикуват клинични случаи и възможности за разрешаването им.

Статиите са преводни и голяма част от тях са от списанията на италианското издателство teamwork media и канадските издания на Palmeri Publishing Inc с които си партнираме от 2010 г.

ИНФОДЕНТ излиза 4 пъти в годината.

Абонамент може да направите на следния линк! или с обаждане на тел. 0885 117 684


 

spisanie Zabotehnicheska laboratoyaСписание ЗЪБОТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ е единственото печатно издание в България, изцяло насочено към зъботехническата професия. В него се публикуват статии с лабораторни техники от световноизвестни автори.

Статиите са силно практически ориентирани, с много работни протоколи представени стъпка по стъпка и дават възможност на зъботехниците веднага да ги приложат в практиката си.

Списанието излиза 4 пъти в годината.

От 2020 г., зъботехниците, членове на БАЗ ще получават Зъботехническа лаборатория безплатно. Уточнете абонамента си с регионалните колегии!