Периодична литература

Цена на абонамент за периодичната литература на издателството, на английски език през 2020 г.

journals-dental-medicine

абонамент за 2020 г.

No. Title брой/година Цена
Всички заглавия с (*) включват он-лайн достъп до списанията от предходните години лева
30 International Journal of Computerized Dentistry* 4 316
31 Quintessence International* 10 404
32 International Journal of  Prosthodontics * 6 492
33 International Journal of Periodontics & Restorat. Dentistry * 6 600
35 International Journal of Oral & Maxillofacial Implants * 6 480
36 Journal of Orofacial Pain and Headache * 4 336
55 Chinese Journal of  Dental Research* 4 168
56 Journal of Adhesive Dentistry * 6 500
67 Oral Health & Preventive Dentistry * 6 452
88 International Journal of Esthetic Dentistry * 4 368
89 ITI Forum Implantologicum engl. 2 96
97 Endo – Endodontic Practice today * 4 280
110 European Journal of  Oral Implantology * 4 356
114 Journal of Craniomandibular Function * 4 316
160 Journal of Aligner Orthodontics * 4 208
121 Micro – Internat. Journal of Microdentistry 2 78

Абонирайте се!

телефон/факс: +359 2 963 45 43; +359 885 117 684

адрес: София 1164, бул. Пейо Яворов 50, вх.А, ет.1, офис 4

e-mail: books@infodent.bg