20-те принципа на дисциплината Алекзандър

20-те принципа на дисциплината Алекзандър„20-те принципа на дисциплината Алекзандър“ на български език

Въведена през 1978 г. дисциплината Алекзандър представлява един уникален подход към ортодонтското лечение. Днес хиляди специалисти по целия свят прилагат 20-те й основни принципа в своята практика. Тези принципи са продължение на техниката на Туид и са изпробвани и развивани в продължение на много години в личната практика на автора.

Някои от характерните компоненти на дисциплината „Алекзандър” са: уникална система брекети със специфичен дизайн за всеки отделен зъб; форма на дъгата, подходяща за повечето пациенти с едно стандартно отклонение; употреба на единични брекети, които имат ротиращи крилца и контролират лабиалния наклон на долните инцизиви. Някои от биомеханичните принципи на автора са широко възприети като стандартна ортодонтска практика. Такава е например максимата лечението да започне в едната дъга и това да е горната.

Авторът представя пълната документация на лечение на пациенти 25 години назад, за да демонстрира специфичните резултати от лечението и тяхната стабилност. Тази книга ще представлява интерес за всеки, който изучава и практикува ортодонтия. Книгата е в обем 232 стр., съдържа 1000 цветни илюстрации.

Принципите на дисциплината „Алекзандър” са:

 • Усилие = Резултат
 • Няма малки неща
 • Не забравяйте принципа „KISS” (Keep It Simple, Sir) – направете го просто
 • Прилагайте ортодонтия, основана на факти
 • Осъзнайте важността от диагностика и планиране на лечението
 • Използвайте брекетите според тяхната прескрипция и дизайн
 • Съобразете позиционирането на брекетите с индивидуалното лечението
 • Постигнете прогнозираната ортопедична корекция
 • Използвайте дъги с доказан дизайн и съвременна система от сили
 • Консолидирайте дъгите още в ранния етап на лечението
 • Научете се как да поставяте дъгите
 • Нивелирайте дъгите и отворете захапката с подчертана обратна крива на Шпее
 • Напредвайте бързо до завършването на етапа на подмяна на дъгите. След това ги оставете.
 • Създайте симетрия
 • Напредвайте до  завършване на етапа на подмяна на дъгите преди да започнете използването на сили чрез ластици.
 • Научете целите на безекстракционното лечение
 • При случаите с екстракция започнете лечението с горната дъга
 • Възползвайте се от „Дрифтодонтията”
 • Използвайте план на ретенция, предвиждащ дългосрочни промени
 • Прилагайте систематичен подход при лечението

Българското издание на първа част от трилогията The Alexander Discipline Volume 1: The 20 Principles of the Alexander Discipline на български излезе на пазара през февруари 2021 г., благодарение на д-р Иван Горялов и Alexander club Bulgaria, и д-р Петър Баев.

Поръчка на тел: 0885 117 684, books@infodent.bg – Инфодент-БГ, лицензионен представител на Quintessence Publishing или на Денталбукс