Quintessence 4/2023

cover-Quintessence4/23

Съдържание на бр. 4/2023

ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – стр. 6

Липсващият централен резец – адхезивен мост в детска и юношеска възрастDr. Matthias Kern

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Настоящата статия описва защо адхезивните мостове с едно крило са добра и минимално инвазивна възможност за протезиране при травматична загуба на резец в детска и юношеска възраст. Своевременното възстановяване на загубени постоянни резци вследствие на травма, посредством адхезивен мост с едно крило в детска възраст позволява запазване на мястото в този участък. Едновременно с това улеснява ортодонтското лечение и не създава риск от забавяне на растежа вследствие на блокиране на другите зъби. При наличие на хиподонтия адхезивните мостове с едно крило осигуряват възможност за възстановяване на липсващите единични зъби, след като се завърши ортодонтското лечение. По този начин може да се избегне необходимостта от дългосрочни временни конструкции за затваряне на пространствата, тъй като те имат множество недостатъци. Не трябва да се забравя обаче, че адхезивните мостове изискват добра техника и когато се спазва протоколът, представляват надеждна възможност за постигане на добри резултати.
Кат.№ 2023-4-p6 

 

ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – стр. 20

Протетично възстановяване след атравматична хирургична екструзия. Доклад на два клинични случаяDr. Lisa Turp, Dr. Matthias Kern, Dr. M. Sad Chaar

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Предизвикателство за лекарите по дентална медицина е запазването и възстановяването на зъби с малка коронарна зъбна структура поради фрактури корона-корен или кариозни лезии, като се гарантира, че границите на възстановяването не навлизат в биологичната ширина. Наличните възможности за лечение включват хирургично удължаване на короната и ортодонтска или хирургична екструзия. Този доклад представя клинични случаи на двама пациенти, при които зъбите са възстановени след хирургична екструзия с атравматична екстракционна система и протетична терапия.
  Кат.№ 2023-4-p20 

 

ДИГИТАЛНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – стр. 35

Виртуално дентоалвеоларно клониране в естетичната зона. Обемен анализ на промяната на тъканите –  Dr. Ivan Molina, Diego Michel A.Castillo Sauceda, Dr. Kyle Stanley, Dr. Gil Contreras Molina

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Статията разглежда концепцията за виртуално клониране на модели със зъби чрез конкретен клиничен случай. С тази техника предсказуемостта на резултатите може да бъде подобрена, тъй като за цел на планирането се взема идеалният профил на изникване на контралатералния зъб. Така и при трудни случаи може да се постигне предсказуема адекватна естетика и функция.
Кат.№ 2023-4-p35

 

АКЦЕНТИ – стр. 60

Симпозиумът в Берн даде нови насоки в реконструктивната дентална медицина

You need to be logged in to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us