Quintessence 3/2023

QINTESSENCE3-2023Съдържание, бр.3/2023

ЕСТЕТИКА – стр. 7

Минимално инвазивни естетични корекции с композит в пародонтално увредено съзъбиеGabriel Krastl, Sebastian Soliman, Britta Hahn

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
При наличие на пародонтално увредено съзъбие естетиката може да е повлияна от загубата на междузъбни папили или промяна в позицията на зъбите. Директните изграждания с композити спомагат за значително подобряване на естетиката чрез корекция на зъбните форми и затваряне на черните междузъбни пространства или, в комбинация със съответните препарации, промяна на позицията на зъбите. При адекватно и внимателно изпълнение композитното възстановяване не оказва негативен ефект върху пародонталното здраве на засегнатите зъби.
Кат.№ 2023-3-p7

ОБЩА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – стр. 19

Естетична и функционална рехабилитация на изразена лицева асиметрия и изтриване на зъбите при пациент с хемифациална микрозомия. Резултат от интердисциплинарно лечениеMarie-Elise Jennes, Jeremias Hey, Theodosia N. Bartzela, Maria R. Mang de la Rosa

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)

Лечението на пациенти с хемифациална микрозомия (ХМ) включва както хирургични, така и нехирургични подходи, и зависи основно от степента на деформация на лицевите и скелетните структури. В този контекст комбинираните усилия на лицевочелюстния хирург, ортодонта и специалиста по протетика са от съществено значение за постигане на задоволителен функционален и естетичен резултат. Представяне на случай: 31-годишен мъж има основно оплакване от лицева асиметрия. Пациентът е диагностициран с ХМ вдясно, с тежка деформация на външното ухо и хипоплазия на лицевите мускули и зигоматичната кост. Интраоралното изследване показа съотношение при молари и канини от клас I с намалено хоризонтално припокритие и наклонена оклузална равнина. Фронталните зъби на горната челюст са силно изтрити поради травматична оклузия. Планирано е ортодонтско лечение и комбинирана ортогнатна хирургия за коригирне на лицевата асиметрия. Осъществена е дистракционна остеогенеза на клона на мандибулата, последвана от конвенционално предхирургично ортодонтско лечение. Лечението завърши с протетична рехабилитация с цел реконструкция на горночелюстните зъби и фина оклузална корекция. Заключение: Сътрудничеството между ортодонт, хирург и специалист по протетика е задължително при лечението на сложни случаи на ХМ. Трябва да се приложи интердисциплинарен подход от началото на лечението, като се насърчават интегрираните персонализирани грижи.
Кат.№ 2023-3-p19

ОКРУЗИЯ – стр. 36

Оклузални концепции – митове и реалност Daniel Hellmann, Alfons Hugger, Hans J. Schindler

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)

В денталната медицина и зъботехниката обикновено се използват различни оклузални концепции, които илюстрират принципите на възстановяване с поставяне на адекватни терапевтични цели. По правило те се различават значително от образа на естествените оклузални съотношения. Затова е препоръчително, при необходимост от възстановяване на оклузалните контактни повърхности, при функционално здрави пациенти, да се придържаме към адаптираната за пациента оклузална концепция, която присъства в останалата част на съзъбието, както и адаптираното функционално пространство на долната челюст. В такива случаи ключът към успешното протетично възстановяване не се дължи на перфекционизма на зъботехническото изпълнение на оклузалната възстановителна концепция, а на огромната възможност за адаптация на зъбно-челюстната система, която при някои индивиди – в зависимост от тяхната възраст, може да е доста ограничена.
Кат.№ 2023-3-p36
You need to be logged in to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us