Quintessence 4/2019

Quintessence 4/2019

2019, година VIII, брой 4 (32)

или четете отделни статии

СПОДЕЛЕН ОПИТ – стр. 6

Профил на изникване Взаимовръзки между форма, биология и естетика – Stefano Inglese

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Статията разглежда биологичните аспекти на смесеното влияние между цервикалния профил на изникване на зъбите и гингивалните меки тъкани и ролята, която те играят за есететичния вид на денталните възстановявания. Става дума за концепции, които следва да се прилагат в зъботехническата лаборатория, за да се изработят конструкции, щадящи и запазващи биологичните структури и минимализиращи щетите върху тях  

НАПРАВЛЯВАНА ЕСТЕТИЧНА ПРОТЕТИКА – КЛИНИКА И ЛАБОРАТОРИЯ – стр. 18

Систематичен подход и помощни средства при минимално-инвазивни възстановявания – част 1. Направлявана естетична протетика с приложението GET App – Dr. Leonardo Bacherini, Leonardo Bocabella, Dr. Mauro Fradeani

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Настоящата статия описва подход на лечение с приложението за направлявано естетично възстановяване (GETApp). То улеснява всяка стъпка от събирането на данни и тяхната обработка и може да се комбинира с различни технически средства. По този начин се създава пълен дигитален възстановителен протокол. Събраната информация се обработва с приложението, което ни предлага идеален протетичен план на лечение за конкретния клиничен случай.

ДЕНТАЛНА ФОТОГРАФИЯ – стр. 40

eLABor_aid: Нова концепция за снемане и проверка на цвета на зъба – Sascha Hein, ZTM; Javier Tapia, DDS; Panaghiotis K. Bazos, DDS

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Днес пациентите имат високи изисквания към денталните интервенции и изискват възможно най-добра оптична интеграция на конструкциите. В резултат на това лекарите по дентална медицина и зъботехниците непрекъснато разработват нови методи, които дават възможност за по-точно и обективно определяне на цвета и напасването му. Освен това тези методи трябва да бъдат приложими в ежедневната практика. През последните 20 години бе постигнат огромен напредък в дигиталните технологии, и най-вече в денталната фотография. Тя има изключително значение за денталните практики, тъй като снимките могат да се визуализират и изпратят веднага. Въпреки това до момента не съществуват еднозначно установени протоколи за изготвяне на фотоснимки, както и за обективния им анализ. Стандартизираните снимки и последващият обективен анализ станаха възможни с използването на кръстосаната поляризация и стандартизираната сива карта за изравняване на бялото в комбинация със специален дигитален профил на огледално-рефлексен фотоапарат и софтуер за дигитално обработване на снимки, които работят в CIEL*a*b* – цветово пространство (1976). Целта на тази систематизирана концепция с цифрова количествена оценка е да намери най- ефективния и успешен начин за цялостното и оптимално оптично интегриране на възстановяванията. По този начин зъболекарите и зъботехници заедно биха могли да постигат предсказуеми резултати, дори и когато работят на разстояние един от друг.  
You need to be logged in to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us