Quintessence 1/2015

Quintessence 1/2015

2015, година IV, брой 1 (13)

ЕСТЕТИКА – КЛИНИКА И ЛАБОРАТОРИЯ – стр. 10

Естетично възстановяване с фасети без препарация. Клиничен случайDr. Michael Behm, ZTM Jan Schunemann

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Фасетите се доказаха като много щадящо и в същото време изключително естетично средство за възстановяване на фронтални зъби. От няколко години вече е възможно и фиксирането на фасети върху непрепарирани зъби, при което напълно запазваме здравите зъбни тъкани. Чрез два клинични случая статията подробно представя тази техника от етапа на планиране до окончателното фиксиране на конструкциите.
Кат.№ 2015-1-p10

ЕСТЕТИКА – КЛИНИКА И ЛАБОРАТОРИЯ – стр. 19

Флуоресцентност – постигане на естетика в имплантологията чрез имитиране на природатаDr. Inaki Gamborena , Prof. Markus B. Blatz

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Когато става дума за естетични възстановявания, най-често се акцентира върху оптималното напасване на цвета и транслуцентността. При това в много случаи се пренебрегва една изключително важна оптична особеност на естествените зъби: тяхната флуоресцентност. Тъй като при нормални условия флуоресцентността е най-изразена в гингивалната трета, липсата є при корони носени от имплантати е особено забележима върху околните меки тъкани. Статията показва как дори и при сложни случаи може да бъде постигната естествена флуоресцентност, имитираща природата.

ЕСТЕТИКА – КЛИНИКА И ЛАБОРАТОРИЯ – стр. 36

Естетичен успех чрез индивидуализиран план на лечение. Клиничен случайStefano Inglese

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
При протезиране с конструкция, която има отношение към естетиката на лицето, планирането не трябва да е ориентирано единствено спрямо основните естетични изисквания, а на първо място да е съобразено с конкретния индивид. Само по този начин може да се постигне хармония между лицето и конструкцията, тъй като дори и малките промени в естетичната зона могат да имат трайни последици върху цялостната фациална естетика на дадена личност. Статията представя клиничен случай, при който обемните естетични проблеми, засягащи горните централни и странични резци, са преодолени чрез корекция на формата им.

ПАРОДОНТОЛОГИЯ – стр. 50

Минимално инвазивна пародонтална хирургия – Dr. Stefan Fickl

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Класическите пародонтални хирургични подходи често са свързани с дълги оздравителни периоди и голям дискомфорт за пациента. Напредъкът в областта на хирургичното лечение на пародонталните джобове (модифицираното ламбо със запазване на папилите, MIST – стратегията) и в пластичната пародонтална хирургия (техниките с една инцизия, модифицираната тунелна техника) доведе до по-високо възприемане от страна на пациента и до по-голяма предсказуемост на резултатите. Обосновка на всички минимално инвазивни подходи в пародонтологията са щадящият мениджмънт на тъканите, както и усъвършенстваните материали и инструменти, позволяващи по-малък достъп по време на хирургичната интервенция.

ЗЪБОТЕХНИКА – стр. 56

Функционално и естетично възстановително лечение. Различни клинични случаи, различни предизвикателстваStefan Schunke, ZTM

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Всеки пациент е уникален и лечението му трябва да се планира цялостно. В статията, с помощта на три клинични случая, се разглежда подробно тази концепция, като отделните клинични случаи са представени със съответните проблеми и решенията им.
You need to be logged in to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us