Quintessence 3/2019

 

Quintessence 3/2019

2019, година VIII, брой 3 (31)

ПРОТЕТИКА – стр. 6

Адхезивното фиксиране като алтернатива на класическите ставни частични протези. От планирането към успеха – Daniela Bogena, Dr. med. dent.

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Класическите ставни протези са част от стандартното снемаемо протезиране. Едно от най-честите тежки усложнения при такъв тип конструкции е фрактура на нивото на венеца на зъба, носещ ставната конструкция. Това може да се избегне с минимално инвазивна, микроретентивна препарация. Тя е разположена предимно в емайл, към който адхезивно е фиксиран задръжният елемент, без необходимост от изработване на обвивна корона. Така, в най-лошия случай, може да се наблюдава разциментиране на металния задръжен елемент. С минимална препарация се постига максимална ретентивност. Успехът на този тип възстановяване зависи от точното спазване на всяка една стъпка от лечебния процес. Затова настоящата статия ще опише диагностиката, планирането на препарацията, адхезивното циментиране и контролните посещения за изработването на една адхезивна ставна протеза.  

МИНИМАЛНО-ИНВАЗИВНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – КЛИНИКА И ЛАБОРАТОРИЯ

– стр. 17

Неинвазивно интердисциплинарно лечение на частично изтрито съзъбие с дисхромия  – Arturo Imbelloni, DMD; Roberto Iafrate, CDT; Cesare Luzi, DMD, MSc

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Според класическите концепции на протетичната дентална медицина терапията на пациент със силно изтрито съзъбие с дисхромия е сложно инвазивно лечение, включващо пародонтална хирургия, ендодонтска терапия, щифтове и пънчета, и корони. Днес тези проблеми могат да бъдат разрешени с неинвазивни процедури, които позволяват съхраняване на зъбните и пародонталните тъкани. Тази статия описва интердисциплина- рен екипен подход (ортодонт, зъботехник, специалист по протетика) за лечение на пациент с атриция на мандибуларните резци в съотношения на дълбока захапка, скъсяване на дисталните секстанти в двете зъбни дъги, диастема и треми във фронталния участък на горна челюст, и зъби със силно променен цвят (дисхромия). Нивата на гингивалните тъкани и малпозицията на зъбите са коригирани чрез ортодонтско лечение, абразираните и здравите преоцветени зъби са възстановени с 20 адитивни фасети (моларите са единствените зъби, които не са включени във фазата с възстановяванията); запазени са зъбната структура, виталитетът на зъбите и нивото на костта. Не са поставени временни конструкции и не е била необходима анестезия нито за препариране на зъбите, нито за окончателния отпечатък. В статията е представен протокол за лечение по консервативен и комфортен начин на структурните и естетичните проблеми при пациент със силно преоцветени зъби, изтрити долночелюстни резци, диастема и треми в горночелюстния секстант. (Quintessence Int 2019;50:294-304;doi:3290/j.qi.a42171)  

ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – стр. 32

Адхезивно фиксирани възстановявания на предни зъби с частична препарация: здраве на гингивата в дългосрочен план и предвидимост. Доклад на клиничен случай –  Ivan Contreras Molina, DDS, MSc, PhD; Gil Contreras Molina, DDS; Kyle Stanley, DDS; Carlo Lago, DDS, MSc, PhD

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Адхезивно фиксираните възстановявания са предвидим и дълготраен подход за лечение, чрез който може да се възстановят не само здравината и функцията на зъбите, но и естетичният им вид. Един важен аспект в адхезивната дентална медицина е запазването на здравия емайл. Използването на минимално-инвазивни приложения и адхезивни технологии е от изключително значение за успеха на възстановяванията, като се следват биомиметичните принципи. Мнението, че минимално-инвазивните техники при възстановяванията са предпочитани,е широко прието, но по отношение на неинвазивните подходи все още има спор. Целта на тази статия е да подложи на критичен анализ цялостната концепция за безпрепарационни фасети („no-prep veneers”), поради възможните негативни ефекти върху пародонталното здраве, предизвикани от прекомерно изразен контур и надвисвания на керамичното възстановяване, и да предложи един нов метод за оценка на качеството и дълготрайността на фасетите по концепцията с частична препарация (partial prep concept). (Quintessence Int 2016;47:9-16;doi:10.3290/j.qi.a34809)  

ОБЩА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – стр. 41

„Техника с тефлонова лента“: Синергия между изолиране и прегледност – Dr. Paul Leonard Schuh, Prof. Hannes Wachtel, Dr. Wolfgang Bolz, Dr. Christian Maischberger, Andreas Schenk CDT, Dr. Mathias Kuhn

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Целта на тази статия е да представи и илюстрира техниката с тефлонова лента, която осигурява добра прегледност в комбинация с отлично изолиране на работното поле. Тя подпомага работата на лекарите по дентална медицина, които ежедневно прилагат в практиките си адхезивната дентална медицина и е допълнително средство към златния стандарт на кофердама. По начало техниката с тефлонова лента (тефлон/teflon е регистрирана търговска марка и не е свързан с тефлоновата лента) е особено подходящa за адхезивно циментиране на възстановявания с много тънки ръбове. Тя позволява свободен достъп до подвенечните зони с различна гингивална ретракция. Освен това, този принцип може да се приложи и при други показания, като възстановявания от клас V или дълбоки изграждания на пънчета. Описаната техника е универсална и лесна за употреба. Тази комбинация позволява бързо интегриране на техниката с тефлонова лента в ежедневната практика на общопрактикуващия лекар по дентална медицина. (Quintessence Int 2019; 50:488-493; doi:10.3290/j.qi.a42483)  

ОБЩА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – стр. 48

Биомиметично възстановяване върху имплант с човешки емайл и CAD/CAM блокче. Кратък докладFederico Mandelli, DDS;  Paolo Ghensi, DDS, Clin MSc; Tonino Traini, CDT. MDT, DDS, PhD

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Този кратък доклад описва клиничен случай, при който е изработена корона върху имплант с използване на екстрахиран естествен зъб като външна облицовка. Преди това същият зъб е ребазиран за имедиатно натоварване без оклузални контакти. С използване на дигитален софтуер е изработена мезоструктура от композитна смола, за да се постави короната в правилната оклузална позиция. Естествената корона е фрезована с помощта на компютърно контролиран апарат, така че да пасва идеално върху мезоструктурата. (Quintessence Int 2019; 50:330-333; doi:10.3290/j. qi.a42159)  
You need to be logged in to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us