Quintessence 2/2019

Quintessence 2/2019

2019, година VIII, брой 2 (30)

ДИГИТАЛНА КОМУНИКАЦИЯ – стр. 8

Дигитална комуникация при различни подходи на лечение – Dr. Jun Hyouk Shin

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Дигиталното изработване на протетични конструкции има множество предимства. Авторът описва своя подход въз основа на различни случаи, като някои от тях са изцяло дигитално разрешени, други комбинират дигитални и аналогови техники. В статията е описана техника за изработване както на временни, така и на постоянни възстановявания.  

ЕСТЕТИКА – стр. 37

Оптична хармония между възстановяване и гингива. Основна концепция и наблюдения върху цервикалния контур на зъба – Tsuzuki Yuji

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
  Представени са различни мнения относно гингивалната естетика и структурата на естествените тъкани. Първата стъпка при въздействие върху гингивата е отстраняването на възпалителните процеси. Следва подобряване на гингивалната естетика посредством стандартни процедури. Обикновено те водят до навлизане в биологичните граници, поради което при прилагането им трябва да се вземат предвид много теории и научни открития.  

ПАРОДОНТОЛОГИЯ – стр. 51

Хирургия с ламбо, позиционирано в две направления: Доклад на клиничен случай с тригодишно проследяване – Yoshihiro Iwano, DDS, PhD; Shuichi Sato, DDS, PhD; Koichi Ito, DDS, MSD, PhD

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
В статията е представена една нова техника за покриване на рецесии, която използва предимствата на съединителнотъканните присадки и коронарно преместените ламба. Пациентка на 34 г. с рецесия 2 mm, Клас I, от вестибуларната страна на десния кучешки зъб в горната челюст посети клиниката ни. За покриване на открития корен коронарно е позиционирано ламбо в пълна дебелина и е преместено апикално ламбо с частична дебелина. При посещението на шестия месец след операцията се установи пълно покритие на корена и увеличаване на ширината на кератинизираната тъкан от 2 на 4 mm. Тези клинични резултати се запазват в продължение на 3 г. Хирургичният подход с единична интервенция има като предимство не само получаването на пълно кореново покритие, но и увеличаване на ширината на кератинизираната тъкан, без необходимост от втора хирургична ложа. (Quintessence Int 2013; 44:25-28)  
You need to be logged in to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us