Quintessence 1/2019

Quintessence 1/2019

2019, година VIII, брой 1 (29)

ПРОТЕТИКА – КЛИНИКА И ЛАБОРАТОРИЯ – стр. 6

Протетично възстановяване на абразирано съзъбие чрез силно транслуцентен циркониев оксид – Dr. Moritz Waldecker; Oliver Mattikau ZTM; Priv. Doz. Dr. Wolfgang Bomicke M.Sc.

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
В описания клиничен случай се разглежда протетична рехабилитация на абразирано съзъбие. От голямо значение е ориентираният към дефектите подход. С помощта на монолитни възстановявания, изработени с 3-то поколение циркониев оксид, може да се постигне функционална и естетично задоволителна рехабилитация на пациент, като същевременно се запазят останалите твърди зъбни тъкани. Техническите усложнения, като например чипинг, могат да се избегнат отказвайки се от оклузална облицоваща керамика.  

ПРОТЕТИКА – стр. 22

Новости в травматологията: коректно отстраняване на шини – Dr. Fabio Saccardin; Dr. Christian Dettwiler; Dr. Thomas Connert; Prof. Dr. Andreas Filippi

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
  Разместените зъби в резултат на травма трябва да бъдат шинирани по спешност. За тази цел може да се използва фиксиращ композит, който е с цвета на зъбите. Този тип шини се възприемат по-лесно от пациентите, но при отстраняването им щаденето на емайла е трудна задача. За по-добра визуализация на прехода между композит и емайл може да се използва флуоресциращото свойство на някои композити. Настоящата статия представя отделните стъпки за лесно и щадящо емайла отстраняване на шини с помощта на т.нар. техника за идентификация с флуоресценция (Fluorescence-aided Identification Technique FIT).  

ОБЩА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – стр. 27

Моларно-инцизивна хипоминерализация: терапия с добавки, възстановявания, ортодонтско и естетично дългосрочно лечение – Dr. Chiara Baroni, Dr. Annalisa Mazzoni, Dr. Lorenzo Breschi

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Цел: С помощта на парадигматичен случай тази статия описва протокол с минимална намеса за постигане на естетични резултати при корекция на хипоминерализиран емайл както на фронтални, така и на дистални зъби. Клинични съображения: Пациентката бе третирана първоначално с минерална добавка с казеин-калциев-фосфат. Непубликувани лабораторни изображения, събрани като част от предходно публикувано проучване, описват резултатите от първоначалното приложение на калциев фосфат като добавка по отношение на моларната емайлова морфология при моларно-инцизивна хипоминерализация (МИХ) и показват, че тази процедура е задължителна при умерени и тежки случаи. Преди възстановяването на дефекта е проведено избелване на фронталния сегмент в клинични условия с биоактивиран Opalescence Boost. Като маскиращ материал е използван Filtek Supreme Ultra Universal Restorative, а като финален слой е нанесена емайлова маса Filtek A2 enamel. Заключение: Необходим е период от 8-годишно проследяване в повечето умерени/тежки случаи на МИХ, включително ортодонтско лечение и избелване.  

ЕНДОДОНТИЯ – стр. 34

Дигитални помощни средства за планиране в ендодонтията – Dr. Jorg Philipp Tchorz

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Конично лъчевата компютърна томография CBCT подпомага не само рентгенологичната диагностика при пациенти със зъбни болки, но позволява и определянето на броя, морфо- логията и дължината на кореновите канали преди започване на лечението. Новите софтуерни възможности в комбинация с триизмерните данни от CBCT позволяват на зъболекаря да планира сложни ендодонтски случаи. В статията се представят различни протоколи за работа и техниката, която спомага за диагностицирането и лечението на тези сложни случаи.  

ОРАЛНА ХИРУРГИЯ – стр. 44

Реплантирането като алтернатива на хирургичното удължаване на зъбната корона. Клиничен случай – Dr. Khaled Mukaddam, Prof. Dr. Andreas Filippi

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Настоящата статия описва клиничен случай на реплантация на молар след фрактура на зъбна корона. Пациентът е насочен към клиниката ни с молба за трансплантация на зъб 28 на мястото на фрактурирания зъб 47. Фрактурата е настъпила в резултат на екстракция на зъб 48. Направени са множество опити за консервативно лечение на зъб 47, но накрая е преценено, че не може да бъде възстановен. След оценка на кореновата конфигурация на трансплантата, е установено, че зъб 28 не е подходящ за трансплантация. Затова зъб 47 е екстрахиран щадящо, след което е реплантиран обратно в алвеолата, но по-коронарно, за да може да се извърши оптимално протетично възстановяване. В конкретния случай реплантацията представлява добра алтернатива на хирургичното удължаване на зъбната корона. Днес модерните вертикални екстракционни техники позволяват значително редуциране на типичния риск, а именно фрактура на зъбите.
You need to be logged in to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us