Quintessence 3/2018

Quintessence 3/2018

2018, година VII, брой 3 (27)

ИНОВАТИВНИ ЛЕЧЕБНИ ПОДХОДИ – стр. 5

От дигитален моделаж през 3D-принтиране до изработване на фрезована шина с цвят на зъбите. Мюнхенската концепция за изработване на шини с Workflow 4.0 – ZTM Clemens Schwerin, Matthias Kelch Dr. med. dent.

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Дигиталният моделаж се материализира чрез 3D принтер и се пренася в устата на пациента с помощта на изработения в резултат на това силиконов ключ, който се изпълва с пластмаса за временни конструкции. След извършване на проба относно функцията, говора и естетиката чрез фрезоване се изработва мокъп шина от поликарбонат, която е с цвета на зъбите.

КОНСЕРВАТИВНО ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ – стр. 17

Неинвазивно лечение за затваряне и редуциране на междузъбни пространства с индивидуализирани матрици – Bernd Klaiber Prof. Dr. med. dent.

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Големите интердентални пространства във фронталния участък водят до оформяне на тъмни триъгълници. Пациентите често възприемат усмивката си като неестетична при наличието на голяма диастема или неравномерни пространства. Корекцията на тези тъмни триъгълни пространства подобрява значително естетиката. Настоящата статия представя неинвазивен терапевтичен подход, чрез който се променя формата на зъбите с цел затваряне на пространства или редуциране на черни триъгълници. Техниката е описана подробно с помощта на подходящи клинични случаи.  

ОРАЛНА МЕДИЦИНА – стр. 29

Езикът – диагностика и терапия – Inga Mollen Dr. med. dent., Irene Hitz Lindenmuller Dr. med. dent., Andreas Filippi Prof. Dr. med. dent.

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Диагностиката и терапията на най-големия орган в устната кухина е разнообразна и често изисква познания по редица медицински специалности. Денталните лекари, лицево-челюстните и оралните хирурзи, специалистите по уши, нос и гърло, както и общопрактикуващите лекари и педиатри установяват и назначават терапия за проблемите с езика. Със своята разнообразна патология и варианти на норма този орган представлява същинско предизвикателство за клинициста. Често в продължаващото образование на денталните лекари не се обръща достатъчно внимание на заболяванията и промените на езика. Тясната интердисциплинарна дейност обаче помага за облекчаване на често увеличаващите се болки на пациентите.

ОРАЛНА ХИРУРГИЯ – стр. 38

Реплантация вместо апикална резеция – Marc Joos Dr. med. dent., Andreas Filippi Prof. Dr. med. dent.

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
KЛЮЧОВИ ДУМИ: Реплантацията представлява планирана екстракция на един зъб с последващо “присаждане” в неговата алвеола. В днешно време не се отделя достатъчно внимание на тази терапевтична възможност. В много случаи това е добра алтернатива на апикалната резекция, със значително по-малко интра- и постоперативни усложнения, дори и при имунокомпрометирани пациенти, или при такива на антикоагулантна терапия. Интервенцията е щадяща и чрез нея могат да се избегнат рискове, свързани с анатомията, като иритация на нерв, в близост до foramen mentale, или перфориране на максиларния синус. Не на последно място зъболекарят има възможност за екстраорален, оптимален контрол на оперативното поле (директен поглед към: формата на кореновия канал на нивото на резекционната повърхност, недостатъци на ортоградното запълване, странични канали, дентикли и други), който не се смущава от локално кървене – пълна противоположност на апикалната резекция на долни молари, долни фронтални зъби и горни първи премолари.

ПАРОДОНТАЛНА ХИРУРГИЯ – стр. 43

Пародонтално хирургично лечение на периферен гигантоклетъчен гранулом в естетичната зона. Клиничен случай – Hari Petsos Dr. med. dent., M.Sc. Jorg Korte Dr. med., Peter Eickholz Prof. Dr. med. dent.

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Клиниката ни посети 19-годишен пациент със стабилни пародонтални тъкани и наличие на централно разположена, маргинална, гингивална пролиферация на зъб 11. Пациентът е непушач, с желание за запазване на зъб 11 и максимално естетично и икономически изгодно отстраняване на клиничната находка без необходимост от големи хирургични интервенции. В този случай не съществува опция за нехирургична терапия и за отстраняването на образуванието e избрана модификация на класическата техника за коронарно преместено ламбо.
You need to be logged in to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us