Quintessence 2/2018

Quintessence 2/2018

2018, година VII, брой 2 (26)

ПРОТЕТИКА ВЪРХУ ИМПЛАНТИ КЛИНИКА И ЛАБОРАТОРИЯ  –  стр. 7

Цялостно възстановяване от циркониев оксид върху импланти фиксирано чрез оклузално завинтване и с част от розовата керамика. Продължение от бр.1 – Dr. Alvaro Blasi, DDS, CDT; Aram D. Torosian, MDC, CDT; Somkiat Aimplee, DDS, MSC, FACP; Sung Bin Im, MDC, CDT, BS; Amy M. Camba, DMD; Gerard J. Chiche, DDS

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Продължение от бр. 1/2018 г. Статията разглежда четири основни аспекта за постигане на успешно цялостно възстановяване с конструкции от циркониев оксид върху импланти и показва колко е важно да бъде анализирано нивото на оклузалния риск и същевременното да бъде взето под внимание при изработването на конструкцията и избора на материал. Клиника и лаборатория.  

CAD/CAM ТЕХНОЛОГИЯ КЛИНИКА И ЛАБОРАТОРИЯ  – стр. 23

Дигитална шина Мичиган. Клинични и лабораторни етапи – Andres Baltzer Dr. med. dent.; Christian Hohermuth Dr. med. dent.

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Изработването на терапевтична шина традиционно се свързва с огромни усилия. Производството є започва с направата на мастер и работни модели. Първият модел се използва за регистриране на параметрите на артикулацията, а шината се изработва върху работния модел. Дигиталният начин на работа може да ни спести много усилия. Статията описва допълненото с CAD/CAM изработване на шина Мичиган в три стъпки.  

KОНСЕРВАТИВНО ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ  – стр. 36

Лечение на некавитирани апроксимални кариозни лезии и подобряване на клиничната картина на хипоминерализирани лезии посредством инфилтрация – Leandro Augusto Hilgert D.D.S., M.Sc., Ph.D.

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Инфилтрацията е микроинвазивна техника за стациониране на некавитирани апроксимални кариозни лезии, както и за лечение на хипоминерализирани лезии по букалните повърхности (като начален кариес и определени стадии на флуороза). Принципът на действие на техниката представлява подповърхностна инфилтрация на слабовискозен мономер през микропори в емайла. Приложението му при апроксимални кариозни лезии позволява блокирането на дифузионния разпад в деминерализирания емайл, което стационира растежа на лезията. Инфилтрираният с мономер емайл по букалните повърхности на зъбите получава оптичен индекс на пречупване, сходен с естествения здрав емайл, което води до подобряване на естетиката. В последните години инфилтрационната техника е обект на обширни лабораторни изследвания, клинични случаи и клинични изследвания, които разширяват нейните индикации и действие. Цел на настоящата статия е да се обобщят наличните научни познания за тази техника и да се представи клиничното й приложение с помощта на редица клинични примери.

ПАРОДОНТOЛОГИЯ  – стр. 51

Покриване на пародонтални рецесии чрез използване на емайлови матриксни протеини – Jochen Tunkel Dr. med. dent.

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Днес съществуват много техники за лечение на травматични пародонтални рецесии. Най-голям успех се отдава на техниките на преместеното ламбо в комбинация със съединителнотъканна присадка. Установява се, че апликацията на емайлови матриксни протеини води до изграждането на значително по-голямо по обем пародонтално прикрепване. Чрез прилагането на тези протеини се постига по-добро покриване на кореновата повърхност, в сравнение със самостоятелното използване на преместено ламбо. Такъв ефект не се установява при използване на преместено ламбо в комбинация със съединителнотъканен трансплантат. При комбинацията на емайлови матриксни протеини и съединителнотъканен трансплантат се наблюдават по-добри резултати. Доказателствата за това обаче са ограничени и трябва да бъдат проведени допълнителни изследвания, за да се докаже дългосрочният успех на тази комбинация.
You need to be logged in to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us