Quintessence 1/2018

Quintessence 1/2018

2018, година VII, брой 1 (25)

ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ – стр. 7

Оптимизиране на композитни фасети чрез корекция на форма и повърхностна текстура с cut-back техника. Клиничен случай и три годишно проследяване – Ulf Krueger-Janson, ZA

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
При всяко композитно възстановяване във фронталната област, независимо от това дали става въпрос за комплексно възстановяване или по-обикновена обтурация, съществува възможност за корекция с помощта на т.нар. cut-back техника. Тази техника може да бъде приложена в същото посещение или на втория етап. Понякога едно композитно изграждане или обтурация отнемат твърде много време и зъболекарят не винаги може да оцени цветовото интегриране на възстановяването, тъй като има дехидратация на съседните зъби. Затова е препоръчително, след рехидратирането на твърдите зъбни тъкани възстановяването да се оцени отново. В случай на несъответствие в цвета или яркостта, както и при повърхностни структурни особености на възстановяването, то може да бъде преработено (на втори етап). Тези корекции могат да бъдат извършени чрез обработване с класически полирни средства, или чрез алтернативна техника на целенасочено отнемане (“cut-back”) с клиничен песъкоструйник. След това в освободените обеми могат да се нанесат течни композити или смес от композити с различен цвят. Настоящата статия описва този работен протокол с помощта нa клиничен случай.

ПРОТЕТИКА – стр. 20

Стандартно лечение на фронтални зъби с еднокрилен адхезивен мост – Matthias Kern, Prof. Dr. med. dent.

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
От юли 2016 г. адхезивните мостове се приемат за стандартно лечение, при необходимост от заместване на единични фронтални зъби на здравноосигурени пациенти в Германия, независимо от възрастта им. Статията описва кои научни познания са довели до това и защо еднокрилните адхезивни мостове са за предпочитане пред двукрилните такива. Лечението с адхезивни мостове е технически сложно, но при правилно определяне на индикациите и адекватен подход е изключително надеждно. В тази връзка aдхезивните мостове се превръщат в трайна алтернатива на единичните импланти и на конвенционалните мостове.  

ПРОТЕТИКА – стр. 33

Цялостна рехабилитация с монолитни хибридни и изцяло керамични конструкции изработени чрез CAD/CAM. Клиничен случай и три годишно проследяване – Dr. Christian F. Selz, Dr. Alexander Vuck, Prof. Dr. Petra C. Guβ–Gierthmuhlen

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Цялостните естетични възстановявания, изработени с CAD/CAM-технологията и новите керамични материали заедно със съвременните адхезивни техники за фиксиране, позволяват постигането на надежден, предсказуем и икономически изгоден резултат. Използването на CAD/CAM фелдшпатови керамики в областта на фронталните зъби дава възможност за постигане на отлична естетика, а новите методи за обработка на хибридни керамики чрез CAD/CAM позволяват изработването на възстановявания устойчиви на фрактури. Те могат да бъдат използвани и при рехабилитация на странични зъби, тъй като са в състояние да поемат оклузални натоварвания. Изработените чрез CAD/CAM, завинтващи се монолитни литиево-дисиликатни корони спестяват време и разходи и позволяват разрешаването на редица имплантологични случаи. Разгледаният клиничен случай проследява цялостно възстановяване при 65-годишен пациент с изработени конструкции чрез CAD/CAM.

ПРОТЕТИКА ВЪРХУ ИМПЛАНТИ – стр. 44

Цялостно възстановяване от циркониев оксид в/у импланти фиксирано чрез оклузално завинтване и с част от розовата керамика – Dr. Alvaro Blasi, DDS, CDT; Aram D. Torosian, MDC, CDT; Somkiat Aimplee, DDS, MSC, FACP; Sung Bin Im, MDC, CDT, BS; Amy M. Camba, DMD; Gerard J. Chiche, DDS

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Статията разглежда четири основни аспекта за постигане на успешно цялостно възстановяване с конструкции от циркониев оксид върху импланти и показва колко е важно да бъде анализирано нивото на оклузалния риск и същевременното да бъде взето под внимание при изработването на конструкцията и избора на материал. Статията продължава в бр.2/2018  
You need to be logged in to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us