Quintessence 4/2017

Quintessence 4/2017

2017, година VI, брой 3 (23)

ОРАЛНА ХИРУРГИЯ – стр. 8

Зашиване и оздравяване на рани. Практични размисли за техниката на зашиване в модерната пародонтална и имплантна хирургия – Otto Zuhr Dr. med. dent.; Dodji Lukas Akakpo Zahnarzt; Markus Hurzeler Prof. Dr. med. dent.

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Днес в реконструктивната пародонтална и имплантна хирургия наблюдаваме безпроблемно протичане на оздравителния процес по време на ранната постоперативна оздравителна фаза, което както от клинична, така и от научна гледна точка е в центъра на вниманието ни, тъй като представлява ключов фактор за успешно завършване на лечението. В повечето случаи основното предизвикателство е постигането на първично заздравяване. Сред научно документираните фактори, които влияят върху процеса на заздравяване, операторът може да повлияе най-вече върху кръвоснабдяването на операционното поле и постигането на постоперативна стабилност на раната. В тази връзка хирургичният шев играе решаващата роля за постигането на достатъчна стабилност на раната, като при това не трябва да пречи на оздравителния процес чрез ненужно травматизиране на тъканите или чрез твърде големи придърпващи сили спрямо ръбовете на раната. Именно поради това, търсенето на опори, които да осигурят най-добрата възможна стабилност на раната по протежение на шева, често е важна стъпка в посока към успеха. В представената статия е направен преглед на основните предпоставки свързани с оздравителния процес при успешното зашиване на раната. Това улеснява зъболекарите в ежедневната им практика при избора на хирургична техника за зашиване,съобразена с конкретния случай и коректното й изпълнение

 

ОРОФАЦИАЛНА БОЛКА – стр. 25

Синдром на спукания зъб, наподобяващ тригеминална автономна цефалгия.  Доклад на четири клинични случая – Noboru Noma DDS, PhD; Kohei Shimizu DDS, PhD; Kosuke Watanabe DDS; Andrew Young DDS, MSD; Yoshiki Imamura DDS, PhD; Junad Khan BDS, MSD, MPH, PhD

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Предистория: Този доклад описва четири случая на синдром на спукания зъб, вторично възникнал от травматична оклузия, който наподобява тригеминални автономни цефалгии. Всички пациенти са насочени от общопрактикуващи зъболекари към Клиниката по Орофациална болка при Факултета по дентална медицина към университета в Нихон за преглед по повод на атипична болка в лицевата област. Клинично представяне: Случай 1: Жена на 51 г. се явява със силна болка в горночелюстните и долночелюстните леви молари. Случай 2: Жена на 47 г.посети клиниката с остра стрелкаща болка в горните леви молари, която ирадиира към слепоочието и периорбиталната област. Случай 3: Мъж на 49 г. се явява с остра, стрелкаща и пронизваща болка в горните леви молари. Случай 4: 38-г. мъж се явява със силна лицева болка в лявата супраорбитална и инфраорбитална области, която ирадиира към темпоропариеталната и максиларната области. Всички случаи наподобяват тригеминални автономни цефалгии, група смущения с първично главоболие, които се характеризират с едностранна лицева болка и ипсилатерални (от същата страна) краниални автономни симптоми. Тригеминалните автономни цефалгии включват клъстерно главоболие, пароксизмална хемикрания, хемикрания континуа, и краткотрайно едностранно главоболие от невралгичен тип с пристъпи със зачервяване на окото и сълзене/краткотрайно пристъпно главоболие от невралгичен тип с краниални автономни симптоми. Пулпната некроза, причинена от синдрома на спукания зъб, може да се изяви с болки с честота и продължителност, които са необичайни за пулпит, както се наблюдава в тези случаи. Заключение: От диференцирането на синдрома на спукания зъб от тригеминалните автономни цефалгии изисква по-задълбочено познание от страна на зъболекаря. 

ЕСТЕТИКА – стр. 37

Консервативни възстановявания, комбинирани с техника за контуриране на гингивалния зенит – Fernando Josѓ Rigolin Ferreira, DDS, MS; Andrѓa Araєjo Vasconcellos, DDS, MS, PhD; Milton Edson Miranda, DDS, MS, PhD; Eduardo Santini, DDS, MS; Leonardo Bocabella, CDT

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Симетрията, формата, контурът и размерът на зъбите имат огромно значение за естетиката на фронталния участък в горна челюст. Аномалиите в симетрията и контура могат да окажат значително влияние върху естетичните параметри. Ето защо за постигането на предсказуеми резултати много често се налага извършване на мултидисциплинарно лечебно планиране, включващо естетика, функция, структура и биологични аспекти. Освен това днес пациентите имат завишени изисквания към естетичните рехабилитации. Те са доста осведомени и често техните желания са свързани с прилагане на минимално-инвазивни техники, с които се постигат възстановявания, имитиращи естествените зъби. Тази статия представя доклад на клиничен случай, при който е постигната естетична и функционална рехабилитация чрез реконтуриране на гингивалния зенит, последвано от поставяне на ултратънки керамични фасети.

ЗЪБОТЕХНИКА – стр. 46

Естетично и функционално възстановяване на силно ерозирали зъби на горна и долна челюст – ZTM Pascal Holthaus

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Повдигане на захапката на пациент със силно напреднала ерозия на зъбите на горна и долна челюст с помощта на восъчен моделаж и пренасянето му като мокъп в устата. Въз основа на восъчния моделаж, мокъпа и фотостатуса, възстановяванията във фронта са изработени от фелдшпатова керамика върху огнеупорни пънчета, а в областта на страничните зъби от литиево-дисиликатна керамика.
You need to be logged in to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us