Quintessence 3/2017

Quintessence Int. BG 3/2017

2017, година VI, брой 3 (23)

EСТЕТИКА – стр. 6

Естетична гингивална корекция без ламба. Алтернативна концепция за удължаване на клинични корони – Ivan Molina, DDS, MSC, PhD, Gildardo Molina, Prof.  DDS, Isis Encarnacao, DDS, MSc, PhD; Cristiano Soares, CDT; Luiz Baratieri, Prof. DDS, MSC, PhD

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Прекомерното експониране на гингивата може да наруши естетиката на усмивката. Пародонтално хирургичната корекция на този проблем обаче следва да бъде съобразена с последващата протетична рехабилитация. Настоящата статия ще представи иновативна техника, чрез която се постигат стабилни, високоестетични резултати при минимална травма на меките тъкани в комбинация с неинвазивни възстановявания.

EСТЕТИКА – стр. 20

Мултидисциплинарно щадящо лечение и постигане на естетични резултати – Victor Grover Rene Clavijo, DDS, MS, PhD; Paulo Fernando Mesquita de Carvalho, DDS, MS; Robert Carvalho da Silva, DDS, MS, PhD; Julio Cesar Joly, DDS, MS, PhD; Luis Alves Ferreira, CDT; Victor Hiumberto Orbegoso Flores, DDS, MS, PhD

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
С помощта на сложен клиничен случай с големи естетични и функционални проблеми, статията представя един консервативен мултидисциплинарен и щадящ подход, при който след съставянето на интердисциплинарен лечебен план се извършва възстановяване както на функцията, така и на естетиката при щадене на здравите зъбни тъкани. 

ПРОТЕТИКА – стр.37

Кондициониране на мостовото поле в естетичната зона – Stefan Wolfart Prof. DMD

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Ключова роля при рехабилитацията на нашите пациенти с мостови конструкции има оформянето на мостовото поле и прилежащата лигавица, най-вече в естетичната зона на фронталните зъби. Видът на лечението зависи от това, дали зъбът неподлежащ на запазване е все още наличен или вече е изваден. В случаите, когато зъбът е все още in situ, използваме т.нар. Immediate-Pontic-техника. При нея, по време на оздравяване на алвеолата, имаме поддръжка на меките тъкани от навлизащото в тях яйцевидно оформено мостово тяло. Тогава, когато лабиалната тъканна загуба е твърде голяма след заздравяването на алвеолата, може да бъде направена хирургична корекция на полето. В зависимост от изходната ситуация e възможно използването на ролково ламбо или свободен субепителен съединителнотъканен трансплантат. Следващата стъпка е моделиране на полето с помощта на кръгъл диамантен пилител и повишаващ оборотите си наконечник или електротом и примка. Оформеното по този начин мостово поле се дооформя с временна конструкция. Едва, когато полето е тествано както естетично, така и функционално и пациентът няма проблем с поддържането на хигиената, може да се премине към изработването на окончателната конструкция. 

СЪБИТИЯ – стр. 54

Постурологията променя парадигмата в денталната медицина – д-р Венцислав Стоев

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Разглеждането на човешкото тяло като едно цяло намира приложение в медицината от времето на Хипократ, а постурологията е тази наука, която обединява специалисти от различни области, за да открие причината за заболяването, преди започване на каквото и да било лечение. Анализът на общото състояние от всички тях определя времето и възможностите за максимален ефект върху здравето на пациента.
 

You need to be logged in to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us