Quintessence 2/2016

broi 2-2016

2016, година V, брой 2 (18)

ЕСТЕТИКА – КЛИНИКА И ЛАБОРАТОРИЯ – стр. 7

Директни и индиректни провизорни конструкции като превизуализация на протетичното лечение – Francesco Mintrone, D.D.S., Shigeo Kataoka, C.D.T.

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Статията е изготвена на база множество клинични случаи, представящи разнообразни решения, включващи превизуализация посредством мокъп. Мокъпът е необходим преди всичко, за да могат да бъдат анализирани и проверени плануваните естетични промени, големината и позицията на зъбите, както и техните съотношения, които да се дискутират с пациента преди да се пристъпи към дефинитивната зъбна препарация.
Освен това пациентът получава представа за естетичния резултат от лечението, който може да обсъди с денталния лекар и зъботехника както и със своите близки и приятели.
Този етап от планирането е изключително важен както за оптималната препарация, така и за комуникацията между денталната клиника и зъботехническата лаборатория.

ПРОТЕТИКА – стр. 23

Изцяло керамични инлей мостове. Новости – M. Sad Chaar M.Sc., Dr. med. Dent, Nicole Passia Dr. med. dent., Matthias Kern Prof. Dr. med. dent.

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Инлей мостовете представляват щадяща тъканите протетична алтернатива за възстановяване на единични зъби в страничния участък. Цел на настоящата статия е да представи клиничната изработка на инлей мостове, базирана на подробен, практически насочен литературен анализ. Подробно са описани и важните фактори, от които зависят дълготрайността и успеха на инлей мостовете. Някои от тях са: план на лечение, избор на подходящ случай със съответни индикации, зъбна препарация и други. Освен това статията представя и ключовите етапи от лечението като предварителна подготовка за циментиране на различни материали, от които могат да бъдат изработени инлей мостовете, както и окончателното фиксиране на тези протетични конструкции.

КОНСЕРВАТИВНО ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ – стр. 33

Индивидуална оценка на риска и ролята на слюнката при възникването на дентални ерозии – Barbara Cvikl, DDr., Adrian Lussi, Prof. Dr. med. dent.

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Цел на настоящата статия е да представи критерии, с помощта на които денталният лекар да идентифицира и оцени индивидуалния риск от развитие на ерозии у своите пациенти. Значението на персоналната оценка на риска се крие в това, че диагнозата „дентална ерозия” се обективизира клинично и би могло да бъде поставена, едва след като са настъпили необратими деструктивни промени в твърдите зъбни тъкани. Доскоро не съществуваха адаптирани диагностични характеристики за ранно разпознаване на това състояние, което от своя страна налага необходимостта от оценка на риска у всеки пациент при рутинен клиничен преглед. В статията ще бъде застъпена и темата за ролята на слюнката при възникването на денталните ерозии, както и широко дискутираната тема за реминерализация на ерозираните тъкани посредством слюнката.

ПАРОДОНТОЛОГИЯ – стр. 43

Пародонтална регенерация при екстремно големи вътрекостни дефекти. Подбор на случаи и хирургичен подход при еднокоренови зъби – Pierpaolo Cortellini M.D., D.D.S., Maurizio S. Tonetti D.M.D., Ph.D., M.M.Sc.

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Дълбоките джобове, свързани с големи вътрекостни дефекти, влошават прогнозата на засегнатите зъби. Обикновено се счита, че зъбът не може да бъде запазен и трябва да се екстрахира, ако дефектът достигне апекса или се разпространи отвъд него. Новите познания обаче показват, че пародонталната регенерация може да подобри дългосрочната прогноза на зъба. Статията описва клиничната основа на пародонталното регенериране на зъби, които са засегнати от дефекти, достигащи до апекса или разпростиращи се отвъд него. С помощта на детайлно представен клиничен случай се разисква подборът на случаи, пародонталната хигиена, зъбната подвижност и нейното лечение, както и състоянието на пулпата и възможните усложнения. В много случаи пародонталната регенерация опростява лечението при пациенти, при които първоначално се смята, че зъбите не биха могли да бъдат запазени, като евентуално се избягва изработването на цялостни традиционни или носени от импланти конструкции. Прилагането на методи, възстановяващи пародонта налага допълнителна специализация за съответната хирургична терапия, която включва и интердисциплинарни познания.

ЗЪБОТЕХНИКА – 50 стр.

Ментална, визуална и мануална тренировка. Концепцията МВМ (ментално, визуално и мануално) – Ivan Contreras Molina, DDS, VMSC, PhD, Panagiotis Bazos, DDS, Pascal Magne, DMD, MSC, PhD

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Отличната дентална естетика се постига чрез точно възпроизвеждане на естествената зъбна морфология. Майсторството в тази дейност изисква постоянна и целенасочена тренировка на мозък, очи и ръце. Тази статия ще представи един метод за ментална, визуална и мануална тренировка в пет нива, включваща упражнения по наблюдение, рисуване и восъчен моделаж. Чрез тях се постига задълбочено разбиране на естествената зъбна морфология.
You need to be logged in to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us