Quintessence 1/2014

quintessence, 1/2014

2014, година III, брой 1 (9)

ЕСТЕТИКА – КЛИНИКА И ЛАБОРАТОРИЯ – стр. 8

Преход от имплантати към различен наклон на оста на протетичната конструкция – Galip Gurel,Christian Coachman

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Възстановяването на твърдите и меки тъкани при обемни дефекти на алвеоларния гребен e голямо предизвикателство както за зъболекаря, така и за зъботехника. С помощта на хибридни конструкции с червени компоненти авторът представя надеждна алтернативна техника за лечение на пациенти, които отказват хирургично-регенеративни процедури. В конкретния клиничен случай поставените имплантати не са подходящи за изработване на мостова конструкция с червени компоненти поради хода на осите им. Те са с лабиален наклон и не позволяват фиксирането на монолитна, завиваща се хибридна конструкция с червени компоненти.
Кат. № 2014-1-p8

ЕНДОДОНТИЯ – стр. 22

Затваряне на латерална коренова перфорация с МТА след ятрогенно циментиране на щифт във фуркационната област. Дългосрочно проследяване на два случая – Konstantinos Ioannidis, Eleni Demertzi, Theodor Lambrianidis

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Ятрогенната коренова перфорация влошава дългосрочната прогноза на зъба и е сериозна предпоставка за незабавно провеждане на ендодонтско и възстановително лечение. Настоящата статия описва два случая с латерална перфорация, на които е проведено успешно консервативно лечение с минерал триоксид агрегат. В статията са описани два случая с латерална перфорация на долни молари вследствие на неправилна препарация за създаване на място за щифт и циментиране на фабрични щифтове в създадените перфорационни дефекти. По време на консервативното кореново релечение е приложен стандартен протокол за дезинфекция на каналите. За запечатване на перфорациите е използван сив и бял МТА. Минерал триоксид агрегатът е нанесен със съвременна техника за компактиране. След приключване на кореновото лечение лекуваните зъби са асимптоматични и функционални и пациентите са насочени към лекуващите си зъболекари за изработване на окончателните възстановявания. Контролните рентгенови снимки след 18 месеца показват благоприятни резултати на костно възстановяване и регенерация на периодонтални лигаменти във фуркационната област. Лечението на кореновите повърхности с перфорации остава сложна задача, въпреки значителните подобрения в ендодонтския инструментариум, биоматериалите и използването на увеличение.
Кат. № 2014-1-p22

ПАРОДОНТОЛОГИЯ – стр. 32

Лечение на гингивални рецесии с водена тъканна регенерация или Emdogain – Karin Jepsen, Bernd Heinz, Stefan Hаgewald

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Една от основните индикации за провеждане на пластична пародонтална хирургия е покриването на открити коренови повърхности, което цели регенеративно оздравяване. Според съвременните достижения такъв оздравителен процес може да се очаква след използването на техники с мембрани (ВТР) или на емайлови матриксни протеини (Emdogain). Двата метода по правило се провеждат в комбинация с коронарно преместено ламбо. В тази статия е представен оперативният подход заедно с много клинични примери въз основа на съществуващите клинични доказателства.
Кат. № 2014-1-p32

ДЕНТАЛНА ФОТОГРАФИЯ – стр. 48

Основни фотографски техники и обработване на снимки. Интраорална фотография – част I – Soren Jepsen, Wolfgang Bengel

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Интраоралната фотография е част от денталната фотография и е ориентирана към постигане на оптимално възпроизвеждане на обекта.
Кат. № 2014-1-p48

ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – стр. 55

Диагностициране на хипоминерализация на молари и инцизиви – Daniela Heitmuller

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Цeлта на тази статия е да направи обзор на диагностицирането на хипоминерализацията на молари и инцизиви. Това включва представянето на клиничната изява, начините на разпространение, както и често използваните диагностични индекси. Представени са различни диференциални диагнози, които улесняват ежедневната работа на денталния лекар и позволяват извършването на адекватна клинична оценка.
Кат. № 2014-1-p55

ЗЪБОТЕХНИКА – стр. 62

Естетично възстановяване с фасети от фелдшпатна керамика чрез използване на системата Twincast – Iker Alberdi

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Статията описва клиничен случай, при който фронталните зъби се възстановяват с помощта на девет фасети и една микрофасета. Възстановяването на естетиката, симетрията и функцията е постигнато чрез интердисциплинарен подход, който включва и нанасяне на керамика върху огнеопорни пънчета, използвайки системата Twincast.
Кат. № 2014-1-p62
You need to be logged in to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us