Quintessence 1/2013

Quintessence Int. Bulgaria issue 1/2013

2013, година II, брой 1 (5)

EСТЕТИЧЕН АНАЛИЗ – КЛИНИКА И ЛАБОРАТОРИЯ – стр. 9
Успешно естетично планиране. Част 2: Оклузалните принципи в съотношенията между пропорции, степен на разкриване на зъбите и дължина – Gerard J. Chiche, DDS

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Геометричният аспект на естетиката в денталната медицина може да бъде систематизиран и изучаван. Топ обаче не отчита емоционалното, индивидуално естетично възприятие. Авторът ни представя формула, разработена от него с цел да обективизира цялостния естетичен подход, формулата съдържа седем приоритета и стъпки – от инцизалния ръб до нивото на гингивата. Всеки приоритет се определя и оценява според неговата позитивна стойност в норма. Основният принос на формулата е създаването на контролен списък, чрез който лесно да бъдат разпознати някои естетични ограничения и да се създадат предпоставки за получаването на надеждни естетични резултати. Във втората част на тази статия авторът разяснява оклузалните принципи в съотношенията между пропорции, степен на разкриване на зъбите и тяхната дължина. Продължение от бр. 4/2012.
Кат. № 2013-1-p9

ПРОТЕТИКА – КЛИНИКА И ЛАБОРАТОРИЯ – стр. 21
Обвивни керамични корони и  адхезивна техника – Pascal Magne, Ph.D., D.M.D.Michel Magne, M.D.T., B.S. Inge Magne, C.D.T., B.S.

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Статията разглежда клиничния случай на 35-годишна пациентка със стари металокерамични корони и силно оцветена гингива при възстановяването. Причината за това сивеене на гингивата са подлежащите структури (метален скелет и тъмно оцветен дентин). За отстраняването на този дефект се използват избелваща техника, адхезивно прикрепени изграждания на пънчетата и обвивни керамични корони. Изгражданията са без наличие на коренови щифтове. Описаният подход оптимално запазва остатъчните зъбни тъкани. Представя се също така и нова техника на работа с пънчета от опаковъчна маса, поставени в модел с алвеоли.
Кат. № 2013-1-p21

ЕСТЕТИКА – КЛИНИКА И ЛАБОРАТОРИЯ – стр. 29
Естетика във фронта и парафункции: един цялостен подход – Tyler Lasseigne, DDS, CDT; Hitoshi Aoshima, RDT; Dr Gerard Chiche

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Решаването на един естетичен проблем, отключен в резултат на парафункция, е едно от най-големите предизвикателства в денталната медицина. Въпреки, че постигането на оптимална естетика е много важно, целта на едно лечение е не само да удовлетвори естетичните желания на пациента, но и да създаде функционираща и правилна оклузия. Чрез представяне на конкретен клиничен случай, статията описва лечение на изцяло естетичните последствия, предизвикани от парафункция на фронталните зъби.
Кат. № 2013-1-p29

ЕСТЕТИКА – стр. 42
Сравнение на композитни и керамични фасети – Ulf Krueger-Janson

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
В настоящата статия се описват областите на приложение на възстановителните материали – композит и чиста керамика. Въпреки че с тези материали се работи по различен начин, крайният резултат може да бъде доста сходен. Именно поради това се разясняват определените индикации за приложение на двата материала и се представят необходимите техники за работа с тях. В статията ежедневната практика.
Кат. № 2013-1-p42

ЕНДОДОНТИЯ – стр. 50

Основни причини за персистираща постоперативна болка в ендодонтията – Jose F Siqueira Jr, PhD; Isabela N Roс, as, PhD; Leonardo M Veiga, MSc; Hulio P Lopes, LD; Julio CM Oliveira, PhD; Flavio RF Alves, PhD

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Хроничната болка, която се появява след завършване на кореновото лечение, е нежелано състояние. За да можем да се справим с нея, трябва да поставим правилна диагноза. Често т. нар. „мистериозни случаи“ са предизвикани от незнание или неопитност от страна на денталния лекар. Неправилно поставената диагноза може да доведе до ненавременно лечение и голямо объркване. В настоящата статия са описани основните причини за болка след кореново лечение: 1) персистираща /вторична интрарадикуларна инфекция; 2) персистираща инфекция – недиагностицирана лезия; 3) препресване; 4) неоткрити канали; 5) вертикална коренова фрактура или пукнатина; 6) погрешен зъб; 7) неодонтогенна болка и 8) централна сенсибилизация (предразполагащи фактори: предоперативна болка, предишно болезнено кореново лечение). Имайки предвид всички тези възможни причини, които могат да доведат до болка, денталният лекар може да изработи ефективна схема за диагностика при трудни индивидуални случаи и да действа по възможно най-добрия начин за справяне с проблема.
Кат. № 2013-1-p50

ПАРОДОНТОЛОГИЯ – стр. 59

Поддържаща терапия на пародонталните и периимплантатните тъкани – Stephan F. Rebele; Otto Zuhr; Markus B. Hurzeler

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Голям брой клинични изследвания доказват значението на редовно провежданата пародонтална профилактика за дългосрочно поддържане на функцията и здравето на пародонтално увредените зъби, след приключване на активната лечебна фаза. Схващането за съществуването на едно мултифакторно заболяване, за връзката между пародонталните и другите хронично-възпалителни общомедицински заболявания, както и увеличеният брой пациенти с дентални имплантати, определят нарастващата отговорност към поддържащата пародонтална терапия и я превръщат в централен елемент на превантивно ориентираната дентална медицина. В тази връзка статията има за цел да представи актуални аспекти на пародонталната и периимплантатната грижа, както и да даде насоки за провеждането и в практиката.
Кат. № 2013-1-p59
You need to be logged in to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us