Quintessence 4/2012

Quintessence Int. Bulgaria 4/2012

2012, година 1, брой 4 (4)

EСТЕТИЧЕН АНАЛИЗ – КЛИНИКА И ЛАБОРАТОРИЯ – стр. 11
Успешно естетично планиране: пропорция, степен на разкриване на зъбите и дължина – Gerard J. Chiche, DDS

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Геометричният аспект на естетиката в естетичната дентална медицина може да бъде систематизиран и изучаван. Той обаче не отчита емоционалното, индивидуално естетично възприятие. Авторът ни представя формула, разработена от него, с цел да обективизира цялостния естетичен подход. Формулата съдържа седем приоритета и стъпки – от инцизалния ръб до нивото на гингивата. Всеки приоритет се определя и оценява според неговата позитивна стойност в норма. Основният принос на формулата е създаването на контролен списък, чрез който лесно могат да бъдат разпознати някои естетични ограни- чения и да се създадат предпоставки за получаването на надеждни естетични резултати.
Кат. № 2012-4-p11

EСТЕТИКА – КЛИНИКА И ЛАБОРАТОРИЯ – стр. 30
Visagismo: Изкуството на зъбната композиция – Braulio Paolucci, DDS, Marcelo Calamita, DDS, MS, PhD, Christian Coachman, DDS, CDT, Galip Gurel, DDS, MS, Adriano Shayder, CDT, Philip Hallawell

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Статията представя нова концепция, използваща основните принципи на изобразителното изкуство за оформянето на цялостно изградена, индивидуална усмивка: Visagismo, чрез възстановяването на млад пациент с големи абразии на горночелюстния фронт. Целта е оформянето на усмивка, която отговаря на личността на пациента и изразява неговия стил на живот. Затова е необходимо да се постигне хармония между възстановяването и външността на пациента, неговите качества и убеждения. Теоретичната основа на тази концепция ще бъде подробно разяснена и практически демонстрирана.
Кат. № 2012-4-p30

ИМПЛАНТОЛОГИЯ – стр. 45
Бъдещето на червената естетика. Нови концепции за запазване на тъканни структури – Markus B. Hurzeler, Otto Zuhr, Stefan Fickl

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Дефектите на меките и твърди тъкани след зъбна екстракция затрудняват възстановяването на орофациалната хармония. Вторичната реконструкция на тъканни дефекти, особено в критичната естетична зона, е клинично предизвикателство, тъй като в тази зона се забелязват и най-малките несъответствия между розовата и бяла естетика. За да можем да постигнем почти перфектни клинични резултати в областта на червената естетика, винаги трябва да се стремим към цялостно запазване на тъканите. С помощта на новата техника (Socket-Shield) е възможно да намалим обемните промени след зъбна екстракция, като запазим част от букалната стена на зъбния корен.
Кат. № 2012-4-p45

ПАРОДОНТОЛОГИЯ – стр. 53
Тунелна техника – клинични примери на модификация по Zuhr – Dr. Silvia Mangold

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
От средата на 80-те години за лечението на гингивални рецесии успешно се използват съединително-тъканни присадки, които имат многобройни предимства. След това се прилага комбинирането на трансплантатите с преместени ламба, докато в края на 80-те години се разработват техниките с джоб (плик) и най-накрая – тунелната техника и нейните модификации. Eдин кратък преглед разглежда възникването на рецесиите, индикациите за тяхното покриване и развитието на тунелната техника. Тази статия се фокусира по-специално върху модифицираната тунелна техника по Zuhr и демонстрира два клинични случая.
Кат. № 2012-4-p53

OРТОДОНТИЯ – стр. 63
Интердисциплинарно затваряне на пространства: Ще ни стигне ли мястото за един имплантат? – Svantje Held, Ralf Muller-Hartwich, Sylvia Engel, Paul-Georg Jost-Brinkmann

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
За затваряне на пространства в зъбната редица протезистите и имплантолозите предпочитат мостове и имплантати, докато ортодонтите се възползват от методите на ортодонтията. Много от пациентите е необходимо да бъдат лекувани както протетично-имплантологично, така и ортодонтски. Затова трябва да се намери решение относно предлаганата терапия като се преценят обективните критерии. В тази статия с помощта на клинични примери са сравнени различни възможности за затваряне на пространства по отношение на техните диференциални показания.
Кат. № 2012-4-p63

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ – стр. 73
Надеждно временно циментиране на провизорни конструкции при изцялокерамични частични корони със слаба ретенция – Jan Hajto

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
чиста керамика, частична корона, временни конструкции, „презрамки”, временно циментиране.
Кат. № 2012-4-p73
You need to be logged in to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us