30 години успешна биорегенерация и регенеративна хирургия: 8-9.12.2023

buser-gbr-bulgaria

Двудневен симпозиум

1 ден – Презервация на алвеоларния гребен-пряк път към опростеното имплантиране. Концепция за компенсиране обемните изменения в екстракционната алвеола. Развитие и съвременни схващания. Д-р Иван Десимиров

2 ден – Върхови постижения и съвременни концепции на водената костна регенерация в денталната имплантология: как да постигнем отлични регенеративни резултати и дълготрайна стабилност. Проф. Даниел Бузер

  • Лекции –  960 лв.
  • Практически курс с д-р Десимиров – 800 лв.  8/12/2023, 14.30 – 18.30 ч.  /12 участника/

Какво ще научите на практическия курс?
Съвременна концепция за презервация на алвеолата.

– Ще бъдат представени съвременни протоколи за презервация и индикации за прилагането им в практиката.

– Ще се дискутират особеностите на клиничната техника за запазване на алвеоларния гребен.

– Ще се разгледат лечебни процедури и утвърдени протоколи за постигане на успех в подготовката на зоната за лечение с импланти.

Всички участници ще работят на модели и в 2-те практически упражнения, включващи презервация на алвеолата с 3D колагенова матрица и хибриден ксенографт.

Ще направят и презервация на алвеола с дехисценция или дефект на букалната стена. На практическия курс ще се работи с материали на Geistlich

 

   КЪМ СЪБИТИЕТО  

За допълнителна информация и записвания
02/963 45 43
   ✆ 0885 807 675  

За още актуална информация и регистрация посетете линка.   ➡️