Списания със свободен достъп от 2024 г.

Journal of Oral & Facial Pain and HeadacheУважаеми читатели и абонати,

Journal of Oral & Facial Pain and Headache ще бъде със свободен достъп от 2024 г.

От 2024 г. списанието ще бъде достъпно чрез MRE Press: www.mrepress.net 

Списанието излиза 4 пъти в годината на английски език.

Импакт фактор: 2,5 (2022)

Статиите, които се публикуват са от всички области на денталната и хуманна медицина.
Главен редактор: Dr. Rafael Benoliel BDS
Издава се от: QP USA

Journal of Oral & Facial Pain and Headache е официален орган на:

– – – – – – –

adhesive-denistry

Списание The Journal of Adhesive Dentistry излиза 2 пъти годишно и от 2023 г. е със свободен достъп.

Може да го четете на следния ЛИНК

Публикациите са на английски език.
Импакт фактор: 3,3 (2022)
Статиите са от следните области на денталната медицина: Естетика, Интердисциплинарни, Обща дентална медицина.
Главен редактор: Prof. Dr. Roland Frankenberger, Prof. Dr. Bart Van Meerbeek
Отговорен редактор: Kathleen Splieth
Издава се от QP Deutschland
Официално професионално списание на International Academy for Adhesive Dentistry (IAAD)

–-