Quintessence 2/2023

Quintessence 2/23ИМПЛАНТОЛОГИЯ – стр. 7

Поставяне на единичен имплант след екстракция в естетичната зона. Кога да пристъпим към имедиатно, ранно или късно имплантиране? Prof. Daniel Buser, DDS; Stephen T. Chen, MDS, PhD

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Препоръки за използване на различни видове протоколи за имплантиране след екстракция)
Кат.№ 2023-2-p7

ИМПЛАНТОЛОГИЯстр. 23

Компютърно направлявано поставяне на импланти в контакт с остатъчни корени в естетичната зона – Vittorio Checchi, Pio Bertani, Paolo Generali, Luigi Generali

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Екстракцията на зъб с коренова резорбция e сложна процедура, която може да доведе до отстраняване на значително количество алвеоларна кост. Във фронта на горна челюст, в участъци с увреждане, естетичната рехабилитация с корона с опора върху имплант може да изисква множество операции. Пациентите често търсят алтернатива и обикновено предпочитат минимално инвазивните лечения.
В тази статия е описан клиничен случай на рехабилитация с корона върху имплант, на място засегнато от коренова резорбция. Имедиатно е поставен имплант, като някои коренови фрагменти са оставени в мястото на остеотомията. По този начин се избягват инвазивни екстракционни операции. Използвана е минимално инвазивна техника без ламбо с компютърно направлявана процедура за поставяне на имплант. След 8 години клиничните и рентгенографските данни са стабилни, гингивалните тъкани около импланта изглеждат добре, няма тъмно сивеене в границите на маргиналната гингива около импланта и липсва патологична дълбочина на джоба при сондиране, не е налично и кървене при сондирането. При наличие на коренова резорбция и анкилоза, компютърно направляваната хирургия е полезна за препариране на точна имплантна ложа през различни тъкани, като например частично резорбирани остатъци от корен.
Кат.№ 2023-2-p23

 

ПРОТЕТИКА – стр. 33

Адхезивно фиксиранe с композит на задръжни елементи, изработени от монолитна циркониева керамика. Минимално инвазивен и естетичен лечебен подходMerlind Becker, M. Sad Chaa, Matthias Kern

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Цел: Целта на този доклад на клиничен случай е да представи минимално инвазивен и естетичен подход за лечение със заместване на липсващи зъби с подвижни частични протези с ретенция посредством композитно фиксирани задръжни елементи от циркониева керамика. Метод и материали: Композитно фиксираните задръжни елементи са цифрово проектирани и фрезовани с помощта на CAD/CAM технология от монолитна 3Y-TZP циркониева керамика. Те са с оптимизиран дизайн на ретенционния елемент. Препарацията е направена съгласно общите указания за препариране за композитно фиксирани задръжни елементи и композитно фиксирани зъбни протези. След поставянето на кофердам, адхезивно фиксираните ретенционни елементи са циментирани с композитен цимент, съдържащ фосфатен мономер. Резултати: Изработената подвижна частична протеза с ретенция посредством композитно фиксирани задръжни елементи е клинично наблюдавана в продължение на 30 месеца, и е без никакви усложнения. Пациентът е доволен от минимално инвазивната процедура. Заключение: Композитно фиксираните задръжни елементи от циркониева керамика, изработени със специален дизайн, са добро решение за лечение с минимално инвазивен подход. Все още обаче, не са налични клинични данни от дългосрочни проследявания относно композитно фиксираните циркониеви задръжни приспособления.

Кат.№ 2023-2-p33

 

ПРОТЕТИКА – КЛИНИКА И ЛАБОРАТОРИЯ – стр. 43

Направляван оздравителен процес: нов поглед върху подхода за удължаване на корониEric Van Dooren, DDS; Florin Cofar, DDS; Ioana Popp, CDT Ioan Cofar, DDS; Marcelo Giordani, DDS Gustavo Giordani, DDS Victor Clavijo DDS, MS, PhD

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
След хирургична интервенция за удължаване на корони рядко разполагаме с окончателна протетична конструкция. Статията показва подход за удължаване на корони, който е ориентиран спрямо окончателния протетичен дизайн за постигане на оптимално оздравяване на пародонталните тъкани.
Кат.№ 2023-2-p43

 

Информация за обучения през ноември и декември: ЛИНК

You need to be logged in to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us