Quintessence 4/21

ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – стр. 6

Дигитално сканиране с кофердам: работен протокол за успешен клиничен резултат –  Victor Clavijo, Sillas Duarte, Jr

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Днес пред лекарите по дентална медицина все още стои предизвикателството за получаване на прецизни изображения на препарационните граници, въпреки употребата на интраорални скенери. Фактори като дълбоко разположени препарационни граници, замърсяване със слюнка или кървене по време на процедурите могат да попречат на точността на дигиталното сканиране. Поставянето на кофердам значително подобрява качеството и ефикасността на дигиталното сканиране, като в същото време осигурява чисто оперативно поле и е бариера срещу разпространението на инфекции като част от защитата на денталния персонал.
Тази статия описва техника на интраорално сканиране с използване на кофердам за осигуряване на максимална точност при дигитално сканиране на зъбните препарации.
Кат.№ 2021-4-p6

СПОДЕЛЯНЕ НА ОПИТ – стр. 14

Лечение с импланти в естетичната зона – William Martin, Adam Hamilton, Vivianne Chappuis

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
При голяма част от възстановяванията на увредени или липсващи зъби в естетичната зона се налага изработване на временна конструкция преди или след поставянето на имплант. Статията разглежда изработването на различни видове временни конструкции, както и предимствата и недостатъците им в естетичните зони. <em>
Кат.№ 2021-4-p14

ИМПЛАНТОЛОГИЯ – стр. 28

Систематичен подход при интердисциплинарна концепция за лечение импланти и запазване на зъбите и функцията – Christopher Kоettgen, Ina Kоettgen

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
За постигане на възможно най-дългосрочни терапевтични резултати при лечение на пациенти с множество проблеми е необходим екип от различни специалисти.
Произтичащите от това предизвикателства относно подхода на възстановяване, времето за лечение и използваните техники трябва да бъдат напаснати и да се интегрират в лечебния процес. Основата за дълготрайността на успеха от лечението се създава от цялостното и структурирано определяне на състоянието на пациента и поставянето на диагноза. Представеният в статията клиничен случай разглежда протокола, който включва предварително пародонтално лечение, функционален анализ, терапия с шини, изграждане на кост и имплантиране, менажиране на меките тъкани и изработване на протетична конструкция.
Кат.№ 2021-4-p28

ОРТОДОНТИЯ – стр. 43

Директно възстановяване на фронтални зъби с промяна на формата след ортодонтско лечение – Christian Kirschneck, Marianne Federlin

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Диагнозата и лечението на пациенти с травматична загуба на зъби, липса на зародиши или хипоплазия, преди всичко на горните резци, е едно от големите предизвикателства в денталната и в частност в ортодонтската практика. Това изисква спазване, още от самото начало, на редица диференциално-диагностични правила като добра интердисциплинарна колаборация и съгласие между ортодонта и лекаря по дентална медицина, извършващ възстановяването. По-този начин може да се постигне оптимален функционален и естетичен резултат. В настоящата статия са представени основните линии от ортодонтска гледна точка, както и критериите за интердисциплинарно възстановяване при пациенти с хипопластични зъбни тъкани или липсващи фронтални зъби (в резултат на липса на зародиш или на зъбна травма). Акцентът е преди всичко върху мениджмънта на (остатъчни) пространства от ортодонтска гледна точка.
Кат.№ 2021-4-p43
You need to be logged in to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us