Quintessence 3/21

ПРОТЕТИКА – стр. 5

Лечение с оклузални шини – Udo Plaster; Dr. Siegfried Marquardt; Ralf Hergenroether

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Разпознаването на причинно-следствените връзки и съответстващото лечение е ключова част от оклузалната терапия с шини. Човешкият организъм трябва да се разглежда като едно цяло, което изисква екип, включващ специалисти от различни области. В този случай екипът трябва да е съставен от лекар по дентална медицина, зъботехник и физиотерапевт. Статията представя цялостен подход, който се основава на т.нар. динамична мисъл. Подробно са обяснени всички стъпки,започвайки от първоначалния анализ, определянето на междучелюстните съотношения, дизайна на шината и нейното изработване
Кат.№ 2021-3-p5

ЕСТЕТИКА – КЛИНИКА И ЛАБОРАТОРИЯ – стр. 27

Техника за анатомично изработване на фасети. Имитиране на природата – Dr. Alan ATLAS, Dr. Simone GRANDINI, Dr. Paulo Kano; Luiz Narciso Baratieri; Rafael Decurcio; Sillas Duarte; Pricila Saito; Jonathan L. FerenczS; Nelson R. F. A. Silva

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Високоестетичните възстановявания се отличават с естествено изглеждащи повърхности. Техниката за анатомично изработване на фасети дава възможност за детайлно наподобяване и възстановяване на естествените зъбни повърхности. Предпоставка за успешното й приложение все пак си остава точният план на лечение. В статията се представя концепция за дигитално естетично планиране и техника за анатомично изработване на фасети.
Кат.№ 2021-3-p27

ХИРУРГИЯ – стр. 42

Зашиване и оздравяване на рани. Практични размисли за техниката на зашиване в модерната пародонтална и имплантна хирургия – Otto Zuhr; Dodji Lukas Akakpo; Markus Hurzeler

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Днес в реконструктивната пародонтална и имплантна хирургия наблюдаваме безпроблемно протичане на оздравителния процес по време на ранната постоперативна оздравителна фаза, което както от клинична, така и от научна гледна точка е в центъра на вниманието ни, тъй като представлява ключов фактор за успешно завършване на лечението.
В повечето случаи основното предизвикателство е постигането на първично заздравяване. Сред научно документираните фактори, които влияят върху процеса на заздравяване, операторът може да повлияе най-вече върху кръвоснабдяването на операционното поле и постигането на постоперативна стабилност на раната.
В тази връзка хирургичният шев играе решаваща роля за постигането на достатъчна стабилност на раната, като при това не трябва да пречи на оздравителния процес чрез ненужно травмиране на тъканите или чрез твърде големи придърпващи сили спрямо ръбовете на раната. Именно поради това, търсенето на опори, които да осигурят най-добрата възможна стабилност на раната по протежение на шева, често е важна стъпка в посока към успеха.
В представената статия е направен преглед на основните предпоставки, свързани с оздравителния процес при успешното зашиване на раната. Това улеснява зъболекарите в ежедневната им практика при избора на хирургична техника за зашиване, съобразена с конкретния случай и коректното й изпълнение.
Кат.№ 2021-3-p42
You need to be logged in to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us