Quintessence 2/2015

2015, година IV, брой 2 (14)

2015, година IV, брой 2 (14)

ЕСТЕТИКА – КЛИНИКА И ЛАБОРАТОРИЯ – стр. 6

Рационален подход в минимално инвазивната естетична дентална медицина – Prof. Angelo Putignano, Gianfranco Politano, Vincenzo Musella

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Авторите представят своята философия за възстановявания с помощта на клиничен случай на пациентка с лоши композитни обтурации в областта на фронта и изразена гингивална усмивка. Целта е постигане на максимално естетичен резултат и запазване на възможно най-голяма част от твърдите зъбни тъкани, както и задоволяване желанията на пациента. Това е възможно да се осъществи само чрез оптимално интердисциплинарно планиране и цялостно ангажиране на пациента в лечебния процес.
Кат. № 2015-2-p6

ЕСТЕТИКА – КЛИНИКА И ЛАБОРАТОРИЯ – стр. 16

Естетика и индивидуалност – Stefano Inglese

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Красотата и естетиката са основополагащи черти на съвременното общество. Статията има за цел да покаже, как чрез малки промени на формата и обема в областта на фронталните зъби се изменя цялостният естетичен вид на лицето, неговото излъчване, тонусът на устните, а с това и емоционалното състояние на пациентите. Стъпка по стъпка е показано изработването на корони и фасети в областта на фронта, започвайки от планирането, преминавайки през функционалната диагностика и накрая индивидуализирането на възстановяването. Целта е постигане на перфектна естетична, функционална и биологична интеграция.
Кат. № 2015-2-p16

КОНСЕРВАТИВНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ – стр. 29

По-консервативна дентална медицина: Дългосрочно проследяване на директни композитни възстановявания – Hans Jоrg Staehle

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Съвременните клинични протоколи и усъвършенстването на техниката за изработване на директни композитни възстановявания допринасят за същественото разширяване на индикациите за приложението им. Настоящата статия представя дългосрочно проследяване на директни композитни възстановявания в случаи на първоначално лечение на кариес, подмяна на обтурации с вторичен кариес, директни композитни корони и възстановяване с цел промяна на формата на зъба. (Quintessence Int 2015; 46:373-380; doi:10.3290/j.qi.a33718; originally published in Quintessenz 2014; 65(5):547-555)
Кат. № 2015-2-p29

ЕНДОДОНТИЯ – стр. 41

Запазване на виталитета на пулпата при Caries profunda. Каква е актуалната позиция? – Oliver Rehder DMD

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Статията показва опит за запазване на виталитета на пулпата при наличие на Caries profunda, без клинична или рентгенологична изява на необратим пулпит. За да се избегне разкритието на пулпата при цялостното отстраняване на кариозната маса и да се увеличат шансовете за запазване на виталитета, кариозният дентин може да бъде оставен в близост до пулпата. Днес все повече се практикува постепенното и едномоментно, непълно отстраняване на кариозна маса. Изследванията отдават предпочитание на частичното отстраняване на кариеса, за което до момента има малко клинични доказателства. При разкриване на пулпата в кариозен дентин имаме възможност за директното є покритие, т.е. пулпотомия със слаби изгледи за успех, или незабавна пулпектомия с добра прогноза. Ако се откажем от запазването на виталитета, имаме възможност за провеждане на кореново лечение, което има около 10% неблагоприятна прогноза.
Кат. № 2015-2-p41

ПРАКТИЧНИ СЪВЕТИ – стр. 54

Отстраняване на имплантат – Ueli Grunder DMD

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Проблемът: Отстраняване на здраво вкостен имплантат!
За съжаление не са редки случаите, при които оралните имплантати трябва да бъдат отстранени. Причините за това могат да бъдат неправилна позиция, фрактури или периимплантит. Отстраняването на един добре интегриран в костта имплантат е определено по-трудно, отколкото неговото поставяне. В миналото са използвани различни техники. Например с помощта на трепан-борер костта около имплантата циркулярно се е отстранявала докато той се освободи. При тази интервенция обаче в съответната област трябва да бъде жертвана още поне 0.5 mm кост, което често води до загуба на букалната костна ламела. Друг допълнителен проблем, който може да възникне при използването на този метод, е увреждане на съседните зъби. Освен това при изборване се наблюдава голямо отделяне на топлина, което при определени обстоятелства води до некрози в костта, предполагащи много лошо зарастване на костната рана. От доста дълго време тази техника не се използва, а се изборва селективно само на определени места (най-вече букално), докато имплантатът не бъде освободен. Друга техника, която се е прилагала, е загряване на имплантата (често с помощта на въртящи се инструменти, с които се работи с голямо налягане и без охлаждане), което също води до костни некрози и загуба на осеоинтеграция.
Кат. № 2015-2-p54

ДЕНТАЛНА ФОТОГРАФИЯ – стр. 58

Модерна фотография с рингова светкавица – Wolfgang Bengel DMD

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
При новия тип рингови светкавици (Nissin MF18) могат да бъдат избирани множество допълнителни варианти, които далеч надминават обичайното фронтално и симетрично осветяване. Представената светкавица е първата рингова светкавица, която може да бъде използвана като основна тогава, когато разполагаме и с други, съвместими със системата й.
Кат. № 2015-2-p58

You need to be logged in to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us