Quintessence 4/2022

списание Квинтесенц, бр. 4-2022 г.Съдържание на бр. 4/22 г.

ЕСТЕТИКА И ФУНКЦИЯ – стр. 7

Модерни техники за препарация с мисъл към целтаDaniel Edelhoff, Univ.-Prof. DMD, M. Oliver Ahlers, Priv.- Doz. DMD

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)

Денталните препарационни протоколи претърпяха значителна промяна в резултат на използването на адхезивни техники в комбинация с възстановителни материали с естествен зъбен цвят. Днес, все по често се прилагат минимално инвазивни подходи, ориентирани най-вече спрямо дефекта, вместо отнемащи и инвазивни препарационни техники с цел механично задържане на конструкциите чрез класическицименти. При наличие на загуби на твърди зъбни тъкани, съвременните модерни концепции за лечение преимуществено дават възможност за използване на адитивен подход, с който се постига възстановяване на функцията и естетиката на минимална биологична цена. Определянето на целта на лечението чрез диагностичен моделаж позволява максимално ограничаване обема на отнеманите здрави зъбнитъкани по време на препарирането. Освен това голямата якост на съвременните възстановителни материали с естествен зъбен цвят води до намаляване на технологичната дебелина на конструкцията, което също запазва зъбните тъкани на подлежащите на възстановяване зъби. Статията прави преглед на модерните препарационни техники в различните области на възстановителната дентална медицина, от фасетите от силикатна керамика до конвенционалния мост от циркониев оксид.

Кат.№ 2022-4-p7

 

ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ – стр. 16

Работен протокол при директни композитни възстановявания, цифрово направляван със софтуер с отворен код и 3D печат: клинична техника  –  Camila S. Sampaio, DDS, MS, PhD, Julia Puppin-Rontani, DDS, MS, PhD, Gustavo Tonolli, DDS, MS; Pablo J. Atria, DDS, MS

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)

Цел: Представяне на опростен протокол за изработване на дигитален восъчен проект със софтуер с отворен код за клинично приложение при директни възстановявания от композитен материал.

Доклад: Описаната клинична техника представлява опростен и предвидим начин за изработване на директни композитни възстановявания с помощта на дигитален моделаж, изработен със софтуер с отворен код. Той използва библиотека със зъби с отворен код за възстановяване на усмивката, по-специално на зъбите, които са с изтриване поради парафункция и са възстановени с директни композитни възстановявания.

Изводи: В този случай, благодарение на използваната технология са получени бързи, достъпни и точни резултати. Освен това има възможност за съхраняване на цифрови файлове, спестявайки материал, време и пространство, което позволява

идентично възпроизвеждане на създаденото по всяко време. (Quintessence Int 2021; 52: 104–110; doi: 10.3290/j.qi.a45426)

Кат.№ 2022-4-p16

ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ – стр. 26

Цялостна рехабилитация с композит: минимално инвазивен подход при директни и индиректни възстановявания на силно увредени зъби –  Vinicius F. Lippert, Jonas P. Andrade, Ana M. Spohr, Marcel F. Kunrath

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)

Възстановяването на зъби с изразено изтриване е голямо предизвикателство за практикуващите лекари по дентална медицина. Днес са налични различни видове материали и техники за възстановяване, което дава възможност за избор и позволява да не се прилага само един подход за постигане на желания резултат. В този клиничен доклад е представена цялостна орална рехабилитация с композитни материали с помощта на техниката с депрограмeр на Lucia Jig, техниката Willis и изработване на диагностичен восъчен проект за корекция на вертикалния размер на оклузията. Постигнато е значително клинично подобрение с възстановяване на функцията, естетиката и увеличаване на вертикалния размер на оклузията чрез планираното лечение. То има за цел запазване на естествените зъбни тъкани чрез прилагане на композитни материали вместо керамика, създаване на отлични условия за пациента за контрол след лечението и удължаване на дълготрайността с правилно назначени посещения за проследяване. Млади пациенти с прекомерно изтриване на зъбите и загуба на вертикален размер не трябва да се подлагат директно на лечение с керамика и препариране на зъбите за цели корони. Оралната рехабилитация с използване на композити, директно или индиректно, позволява възстановяване на функцията и естетиката при намалени финансови инвестиции. (Quintessence Int 2022;53:824–831; doi: 10.3290/j.qi.b3315033)

Кат.№ 2022-4-p26

ЕНДОДОНТИЯ – стр. 39

Ускорен оздравителен процес при ендодонтски лекувани зъби с периапикална лезия в резултат на ортодонтска екструзия: оценка и обосновкаAmi Smidt, DMD, MSc, BMedSc; David Keinan, DMD, MHA, PhD, BMedSc

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)

Разрешаването на проблем с периапикална пародонтална лезия, установена на рентгенографско изследване, може да отнеме година или повече. Известно е, че ортодонтското преместване има положителен ефект върху топографията и морфологията на костта. В литературата липсва информация за ефекта на ортодонтското преместване върху скоростта на оздравителния процес периапикално след ендодонтско лечение на коренови канали.

Целта на този доклад е да представи ортодонтско екструдиране на корен при случаи с периапикална лезия, където са изключени други варианти. Представени са три случая с ендодонтски лекувани зъби с периапикална лезия. Във всеки един от случаите ортодонтската екструзия дава като резултат оздравяване в периапикалната среда към предвидима възможност за изработване на коронка или замяна на безнадежден зъб по-безопасно с корона с опора върху имплант. Във всички представени случаи са демонстрирани рентгенографски находки на оздравителен процес за относително кратко време, следващи екструзивно ортодонтско преместване без клинична чувствителност при перкусия или пародонтални джобове.

В заключение, ендодонтски лекувани зъби с периапикална лезия и ортодонтска екструзия показват положителни рентгенографски признаци на по-бързо оздравяване, заедно с отсъствие на клинични симптоми на болка и подвижност, и положителен ефект на ниво маргинална кост и меки тъкани. Този доклад може да помогне за клинично решение при прилагане на вертикални екструзивни сили върху компрометирани ендодонтски лекувани зъби с периапикална лезия. Признаци на оздравяване могат да се наблюдават в рамките на по-кратък период от време, което води до по-добра прогноза за протетичната фаза. (Quintessence Int 2022; 53: 16–22; doi: 10.3290/j.qi.b2091197)

Кат.№ 2022-4-p39

 

You need to be logged in to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us