Quintessence 2/2022

cover-Quintessence 2-2022Съдържание на бр. 2/2022 г.

СПОДЕЛЕН ОПИТ – 6 стр.

Триизмерно възпроизвеждане на естествени зъби чрез изработени конструкции с CAD/CAM Die Cllones-LibraryPaulo Kano, DDS, CDT; Priscila Thiemi Saito Campos, DDS; Emerson Lacerda da Silva, MDT; Rafael da Silva Ferro, MDT; Sillas Duarte, Jr, DDS, MS, Ph

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Възпроизвеждането на естествената зъбна морфология все още е предизвикателство за зъболекарите и зъботехниците. Точността и правилното пресъздаване задължително включват сръчност и интерпретиране на реалността. Статията описва изработването на множество копия с помощта на дигитална технология.
За целта, освен всичко останало, авторите създават и дигитална библиотека.
Протоколът е представен в статията стъпка по стъпка.
Кат.№ 2022-2-p6

ПАРОДОНТОЛОГИЯ – 21 стр.

Нов подход за лечение на гингивални рецесии и комбинирани дефекти с некариозни цервикални лезии: Възстановяване посредством техниката на направлявано пълзящо прикрепване. Клиничен случайGiacomo Derchi, DDS, PhD; Valentina Borgia, DDS; Enrico Manca, DDS; Antonio Barone, DDS, PhD, MSc; Ignazio Loi, MD, DDS; Ugo Covani, MD, DDS

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Гингивалните рецесии имат мултифакторна етиология и често се асоциират с некариозни цервикални лезии. През годините са представени специфични хирургични техники, чрез които се лекуват различни по тежест рецесии. В настоящата статия е представена нова техника за възстановяване посредством направлявано пълзящо прикрепване на комбинирани гингивални рецесии и некариозни шиечни дефекти.
Техниката е подходяща за I-ви и II-ри клас рецесии по Miller като се използва специфичен дизайн на композитното възстановяване и минимално инвазивен подход. В представения клиничен случай е описан протоколът и оформянето на основата. Постигнатите резултати са окуражаващи, но са необходими по-дългосрочни наблюдения върху по-голям брой пациенти. Едва тогава може да се оцени адекватността и надеждността на представената техника.
Кат.№ 2022-2-p21

ПРОТЕТИКА – 29 стр.

Рехабилитация с импланти чрез биологично ориентирана препарационна техника (БОПТ). Ретроспективно изследване в средносрочен план на наблюдениеFabio Galli MD, DDS; Matteo Deflorian DDS; Andrea Parenti DDS; Tiziano Testori MD, DDS, FICD; Massimo Del Fabbro MSc, PhD

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Направен е ретроспективен анализ на медицинска документация на пациенти, лекувани с импланти според принципите на биологично ориентираната препарационна техника (БОПТ). Оценено е лечението на 189 пациенти с общо 502 импланта. При последните контролни прегледи (средно 5,1 години след натоварването на имплантите и завършване на възстановяването) при 466 импланта (92,8%) се установи гингивален индекс 0, а при 491 импланта (97,8%) не се установи кървене при сондиране. При 498 от зъбните корони върху съответния брой импланти не се наблюдават гингивални рецесии. Технически усложнения се наблюдават при 10 импланта (0,2%), съответно 6 пациенти (3,2%). При 14 от имплантите (2,8%), съответно при 6 пациенти (3,2%) се наблюдават биологични усложнения. В заключение, при рехабилитации с надимплантно възстановяване по техниката БОПТ, могат да се постигнат забележителни резултати по отношение на здравето на меките тъкани. Настоящата статия се базира на английска оригинална публикация “Implant Rehabilitation According to the Biologically Oriented Preparation Technique (BOPT): A Medium-Term Retrospective Study” (Int J Periodontics Restorative Dent 2020;40:711–719.) 1.
Кат.№ 2022-2-p29

ЗЪБОТЕХНИКА – СПОДЕЛЕН ОПИТ – 44 стр.

Отвътре-навън. Концепция за по-бързо и по-предсказуемо нанасяне на керамикаAugust Bruguera, MDT; Oscar Gonzalez; Oriol Llena; Jon Gurrea

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Аналоговото нанасяне на керамика е винаги актуално, когато говорим за естетика и естествен вид на конструкцията. В статията е представен протокол, който дава възможност да се възползваме от дигитализирането и CAD/CAM-технологията без да е необходимо да се отказваме от предимствата на аналоговото нанасяне на керамика. Концепцията отвътре-навън (Inside-Out) не само улеснява керамичното нанасяне, но и спестява времето за работа с около една трета, като в същото време дава предсказуеми резултати.
Кат.№ 2022-2-p44

 

Разгледайте целия брой 2/2022 на списанието (pdf)