Quintessence 2/21

списание, бр.2-2021

2021, година X, брой 2 (38)

ИМПЛАНТОЛОГИЯ – стр. 6

Техниката Socket-Seal като грижа за екстракционната алвеола в естетичната зона – Eleftherios Grizas DMD, Hans Ulrich Brauer DMD, Puria Parvini DMD.

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
 Възстановяването на дентофациалната хармония след загубата на зъб в естетичната зона представлява сериозно предизвикателство в модерната имплантология. При случаи, при които е планирано ранно или отложено имплантиране, първичната грижа за лигавицата на алвеолата след загубата на зъб може да има много положително влияние върху последваща аугментация и съотв. имплантиране. Статията представя възможностите за терапия чрез техниката socket-seal (запечатване на алвеолата) и демонстрира възможностите за запазване или подобряване на първичното постоперативно състояние на меките тъкани на алвеолата.  
Кат.№ 2021-2-p6

ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА  – стр. 14

Научно-обосновано лечебно планиране за възстановяване на ендодонтски лекувани зъби: Значение на коронарното запечатване с щифт или без щифт и сравнение на индиректни и директни възстановявания – Dr. Alan ATLAS, Dr. Simone GRANDINI, Dr. Marco MARTIGNONI

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Всяка ортоградна ендодонтска процедура изисква възстановяване на коронарния кавитет за достъп (ендодонтски кавитет). Специфичният тип лечение, използван в индивидуалните случаи до голяма степен зависи от количеството и конфигурацията на остатъчната зъбна структура. На практика има ендодонтски кавитети от клас I, както и силно разрушени коронки, дори „обезглавени“ зъби, както и различни изяви между тези две крайности. Резултатите от клиничните изследвания относно възстановяването на ендодонтски лекувани зъби с поставяне на щифт или обличането с корона са неокончателни. За практикуващите зъболекари това е незадоволителен резултат. Оценката в тази статия анализира наличните доказателства и тенденции за коронарно възстановяване на единични ендодонтски лекувани зъби с фокус върху клиничните изследвания. Предоставят се специфични препоръки за коронарното им възстановяване, които ще подпомогнат зъболекарите във взимането на решение и планиране. (Quintessence Int 2019:50:772-781; doi:10.3290/j.qi.a43235) 
Кат.№ 2021-2-p14

ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – КЛИНИКА И ЛАБОРАТОРИЯ – стр. 26

3D принтирано кепе за интраорален анализ. Kлиничен доклад – Carlos A. Jurado, Akimasa Tsujimoto, Hidehiko Watanabe, Kenko Tanaka, Nicholas G. Fischer, Wayne Barkmeier, Toshiki Takamizawa, Mark A. Latta, Masashi Miyazaki

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
 Този клиничен доклад описва принтирано 3D кепе с триизмерен печат за интраорален анализ преди фрезоване на окончателните възстановявания във фронта. Употребата на принтирани кепета позволява щателно тестванe на конструкции при комплексни и естетично значими възстановявания на сравнително ниска цена без голямо забавяне на процеса на изработване. (Quintessence Int 2019;50:534-538; doi:10.3290/j.qi.a42655)  
Кат.№ 2021-2-p26

МИНИМАЛНО-ИНВАЗИВНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ – КЛИНИКА И ЛАБОРАТОРИЯ – стр. 32

Клинична оценка на обвивни керамични фасети от литиев дисиликат. Проследяване в рамките на осем години – Prof. Dr. Daniel EDELHOFF, Dr. Kurt ERDELT, ZT Oliver BRIX, Dr. Anja LIEBERMANN, M. Sc.

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
 Целта на проведеното проучване е анализ на издръжливостта и процента на усложнения на възстановявания с цели фасети в рамките на период от 11 години от поставянето им в устата. За целта са подбрани 6 пациенти с общо 40 адхезивно фиксирани цели фасети във фронта, изработени от литиев дисиликат. Всички възстановявания са оценявани по време на годишен контролен преглед при следните критерии: промени в цвета, оцветявания по ръбовете, вторичен кариес, интактни ръбове, повърхностна текстура и наличие на фрактури. Времето за проследяване обхваща период от 68 до 139 месеца. Възстановяванията показават време на живот от 100%, при процент на усложнения в рамките на 12,5%. От това правим заключение, че минимално-инвазивните възстановявания чрез цели фасети във фронталната област могат да бъдат определени като надеждна възможност за лечение. 
Кат.№ 2021-2-p32

ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – КЛИНИКА И ЛАБОРАТОРИЯ  – стр. 43

Пренасяне на центрика – откъде идват грешките – Dr. Wolf-Dieter SEEHER

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
 Центричните регистрати са полезно средство за пренасяне на съотношението между челюстите върху модели при невъзможност да се работи в хабитуална оклузия. Статията разглежда понятието центричен регистрат, описва факторите, които влияят върху позицията на долночелюстните стави и обяснява начина, по който се снема този регистрат, както и различните контролни стъпки, чрез които се минимализират грешките при снемането на регистрата и монтирането на моделите.  
Кат.№ 2021-2-p43
You need to be logged in to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us