Quintessence 1/21

списание Куинтесенс, 1-21

2021, година X, брой 1 (37)

ЕСТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – стр. 6

Първокласен протокол за планиране на подход с пародонтална хирургия и възстановявания: Консервативен, предвидим и възпроизводим – Leonardo Fernandes da Cunha, Cibele de Almeida Kintopp; Marina Samara Baechtold; Gisele Maria Correr; Carla Castiglia Gonzaga

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Планирането на орална рехабилитация с интердисциплинарен подход е трудно, особено когато включва промени в морфологичен аспект по отношение на зъбите и архитектониката на гингивалните тъкани. Пациентите обикновено не са доволни от естетиката на предните си зъби в горна челюст, особено при наличие на диастема и треми. Като водещ принцип може да се използва златното сечение за установяване на адекватно разпределение на ширините на предните зъби. Влияние върху зъбните пропорции оказва също и инцизално-гингивалната дължина на зъба, което налага извършването на анализ на гингивалния контур. В тези случаи съотношението ширина-дължина от 0.75:0.78 при горните фронтални зъби може да се използва за изработване на восъчни проекти (wax-ups) и за хирургичен водач, което би довело до едно по-предвидимо естетично решение. Този доклад на клиничен случай описва протокол за планирането на подход за лечение на горни фронтални зъби с диастема и треми посредством пародонтална интервенция и възстановявания с два восъчни проекта и хирургичен водач с използване на златното сечение при съотношение ширина-дължина 0.75:0.78. Възстановяванията са направени с литиево-дисиликатни фасети с минимална дебелина.  
Кат.№ 2021-1-p7

ЕСТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – стр. 15

Модифицирана техника за вътрешно/външно избелване на девитализирани зъби с променен цвят: доклад на клиничен случай – Francois Reitzer, Claire Ehlinger, Maryline Minoux

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
През изминалите десетилетия техниката за вътрекавитетно избелване (walking bleach technique) с използване на натриев перборат се е смятала за безопасен и ефективен метод за избелване на девитализирани зъби с променен цвят. Натриевият перборат обаче е обявен от Европейското законодателство за канцерогенен, мутагенен и токсичен. Следователно неговата употреба е забранена от април 2015 г. Описаната техника за вътрешно/външно избелване, съчетаваща вътрешно и външно нанасяне на 10% карбамиден пероксид, е алтернатива на избелващата вътрекавитетна техника с употреба на натриев перборат. Тази техника се свързва с добри естетични резултати и малък риск от външни цервикални резорбции. Основният й недостатък е, че ендокавитетът се оставя отворен. За справяне с тази отрицателна страна авторите предлагат избелващият агент да се запечата в ендокавитета вместо последният да се остави отворен. Тази публикация, посредством клиничен случай представя и обсъжда техники, включващи няколко клинични етапа, включително и дизайна на шината за избелване, и третирането на възможни рецидиви. Авторите смятат, че предложеният в тази статия протокол е лесен за използване. Освен това предотвратява натрупването на хранителни остатъци в ендокавитета и колонизирането на бактерии от коронарния дентин. (Quintessence Int 2019; 50:802-807; doi:10.3290/j.qi.a43248).
Кат.№ 2021-1-p15

ДЕНТАЛНА ФОТОГРАФИЯ – стр. 21
Мобилна дентална фотография: опростена техника за документиране и комуникация – Louis S. Hardan, Carol Moussa

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Днес дигиталната (цифровата) фотография се е наложила като незаменим инструмент в различни области. В денталната медицина тя може да се използва по няколко начина, които да са ползотворни както за пациентите, така и за лекарите по дентална медицина. Висококачествените снимки позволяват ясно описание на една иначе абстрактна концепция. Развитието на камерите на мобилните телефони оказва голямо влияние върху цифровата фотография и нейната достъпност: сега могат лесно да се правят висококачествени снимки. Статията обяснява предимствата на камерите на смартфоните и приложението на концепцията Smile Lite Mobile Dental Photography. Освен това тя представя и приложението на тази концепция в денталната фотография при документирането на случаи, подпомагане на комуникацията със зъботехника и пациента. Мобилната дентална фотография не се ограничава само до денталната медицина, тя може да се използва и за художествени цели. Оригинална публикация (на немски език) в Quintessenz Zahnmedizin 2019(12);70:1408-1417.
Кат.№ 2021-1-p21

ОРТОДОНТИЯ – стр. 32
Лечение с алайнери в две фази Нов протокол за изработване на серийни шини – Dr. Alma Garcia

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
През последните години лечението на различни ортодонтски деформации с алайнери претърпя значително развитие. Този процес e стимулиран от увеличаващата се дигитализация в ортодонтията и разработването на нови материали. Зъботехническата лаборатория Ruberling+Klar (R+K) от Берлин разработва т.нар “Органична терапия с алайнери”, която се различава от класическото лечение с алайнери по интервалната смяна на шините, които са разделени на: еластични шини (E-шини) и стабилизиращи шини (С-шини). По този начин комфортът по време на носене на шината е по-добър, процесът е по-надежден и корекцията на ортодонтските деформации е ускорена. Настоящата статия описва подробно процеса на лечение и резултатите от него с помощта на клинични случаи.
Кат.№ 2021-1-p32

ПРОТЕТИКА – КЛИНИКА И ЛАБОРАТОРИЯ – стр. 48
Систематичен подход за изработване на изцяло керамични адхезивни мостове с едно рамо – ZTM Tomonari Okawa; Dr. Kentaroh Nakamura

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
В настоящата статия са описани подробно насоките за изработване на протетични конструкции във фронталната област
Кат.№ 2021-1-p48
You need to be logged in to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us