Етикет: Таларико

Quintessence 3/2016

Quintessence, issue 3/2016

2016, година V, брой 3 (19) КОНСЕРВАТИВНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ – стр. 5 Композитно възстановяване на ерозивни дефекти на твърдите зъбни тъкани – Thomas Attin, Prof. Dr. med.dent., Gabriel Bosch, Dr. med.dent. Florian J. Wegehaupt, Dr. med.dent., Albert Mehl, Prof. Dr. med.dent., Annette Wiegand, Prof. Dr. med.dent., Uwe Blunck, Dr. med.dent. РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf) Настоящата статия представя приложението на директни и индиректни композитни възстановявания за реконструкция на силно променени…