Етикет: свободен достъп

Списания със свободен достъп от 2024 г.

Уважаеми читатели и абонати, Journal of Oral & Facial Pain and Headache ще бъде със свободен достъп от 2024 г. От 2024 г. списанието ще бъде достъпно чрез MRE Press: www.mrepress.net  Списанието излиза 4 пъти в годината на английски език. Импакт фактор: 2,5 (2022) Статиите, които се публикуват са от всички области на денталната и хуманна медицина. Главен редактор: Dr. Rafael Benoliel BDS Издава се…