Етикет: манол ивчев

Quiпtessence 1/2017

Quintessence1-17

2017, година VI, брой 1 (21) ИНТЕРВЮ – стр. 6 Интервюс д-р Манол Ивчев. Дъвкателният апарат и оклузията са част от една система и не трябва да се разглеждат поотделно. РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)Какви са вашите принципи при лечението на пациентите? Старая се всеки пациент да бъде анализиран и планиран индивидуално, след което да бъде вкаран в определени протоколни граници. ПРОТЕТИКА – стр. 8 CAD/CAM шини за…