Етикет: консервативни ендодонтски кавитети

Quintessence 4/2020

2020, година IX, брой 4 (33)

2020, година IX, брой 4 (36) Само в електронен вариант! ИНОВАЦИЯ – стр. 6 Връзка между темперамент и индивидуална усмивка. Конвертиране на 2D-проект в 3D-модел чрез софтуера Rebel – Dr.Galip Gurel, Dr.Braulio Paolucci, Dr.Georgi Iliev, ZTM Adriano Schayder РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)Френският художник Philip Hallawell създаде теорията за Visagismus, при която изразът на лицето, в зависимост от неговата геометрична типология, е във вътрешна връзка с чувството за…