Етикет: индивидуални стойности

Quintessence 3/2022

Quintessence 3-2022

Съдържание на бр. 3/2022 г. ЕСТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – 6 стр. Биоадитивна техника и емайлопластика за възстановяване на естетиката във фронта: 54-месечно клинично проследяване – Juan Carlos Pontons-Melo, DDS, MSc, Isadora Martini Garcia, DDS, MSc, Marcos VARGAS, DDS, MSc; Fabricio Mezzomo COLLARES, DDS, MS, PhD РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf) Променените размери и форма на зъбите, изтриването на режещите ръбове и неправилната позиция оказват влияние върху усмивката и лицевата…