Етикет: Еделхоф

Quintessence 2/2017

quintessence-2-17

2017, година VI, брой 2 (22) ПРОТЕТИКА КЛИНИКА И ЛАБОРАТОРИЯ – стр. 6 Минимално инвазивна рехабилитация с керамични фасети и CAD/CAM композитни възстановявания при amelogenesis imperfecta – Reza Saeidi Pour, Dr. med. dent.; Daniel Edelhoff, Prof. Dr. med. dent.; ZTM Otto Prandtner; Anja Liebermann, Dr. med. dent РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf) Цялостната рехабилитация на пациенти със загуба на вертикално отстояние на оклузията в резултат на структурен емайлов…

Quiпtessence 1/2017

Quintessence1-17

2017, година VI, брой 1 (21) ИНТЕРВЮ – стр. 6 Интервюс д-р Манол Ивчев. Дъвкателният апарат и оклузията са част от една система и не трябва да се разглеждат поотделно. РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)Какви са вашите принципи при лечението на пациентите? Старая се всеки пациент да бъде анализиран и планиран индивидуално, след което да бъде вкаран в определени протоколни граници. ПРОТЕТИКА – стр. 8 CAD/CAM шини за…