Етикет: дрефс

Quintessence 2/2017

quintessence-2-17

2017, година VI, брой 2 (22) ПРОТЕТИКА КЛИНИКА И ЛАБОРАТОРИЯ – стр. 6 Минимално инвазивна рехабилитация с керамични фасети и CAD/CAM композитни възстановявания при amelogenesis imperfecta – Reza Saeidi Pour, Dr. med. dent.; Daniel Edelhoff, Prof. Dr. med. dent.; ZTM Otto Prandtner; Anja Liebermann, Dr. med. dent РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf) Цялостната рехабилитация на пациенти със загуба на вертикално отстояние на оклузията в резултат на структурен емайлов…