Етикет: дигитален

Quintessence 2/2019

Quintessence 2/2019

2019, година VIII, брой 2 (30) ДИГИТАЛНА КОМУНИКАЦИЯ – стр. 8 Дигитална комуникация при различни подходи на лечение – Dr. Jun Hyouk Shin РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf) Дигиталното изработване на протетични конструкции има множество предимства. Авторът описва своя подход въз основа на различни случаи, като някои от тях са изцяло дигитално разрешени, други комбинират дигитални и аналогови техники. В статията е описана техника за изработване както на временни, така…