Quintessence 1/2023

cover Quintessence BG1-23ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – стр. 6

Инфилтрираща смола и инфракции на емайла. Два клинични случая с нов минимално инвазивен протоколDr. lea Masse, Dr. Elsa Garot

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)

Днес не съществува консенсус по отношение на лечението на нарушенията (инфракции) на емайла (пукнатини и набраздявания), които могат да бъдат свързани с чувствителност. В статията са представени два клинични случая, показващи лечение на емайлови инфракции с помощта на модифициран протокол за инфилтриране на ерозия със смола. Icon (DMG) първоначално e показан за лечение на ранни кариозни лезии. Инфилтрантът от смола е с малък вискозитет и се използва и за маскиране на неестетични дефекти, свързани с емайла на фронталните зъби. Лечението с помощта на този модифициран протокол за инфилтрация незабавно елиминира чувствителността на зъбите, свързана с нарушения на емайла. Инфилтрацията със смола има потенциала на минимално инвазивно и ефективно лечение за справяне с чувствителността във връзка с емайлови инфракции. (Quintessence Int 2023; 54:180–185; doi: 10.3290/j.qi.b3631849)
Кат.№ 2023-1-p6

ОРТОДОНТИЯ – стр. 16
Лечение на деца с алайнериDr. Julia Funke, Dr. Julia Haubrich, Dr. Werner Schupp

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
В последните две десетилетия алайнерите се утвърдиха като предпочитан лечебен метод в ортодонтията. Този тип снемаеми шини дават възможност за подобряване на естетиката и функцията в стоматогнатната система по комфортен и почти невидим начин. При лечението с алайнери от ключово значение за постигане на естетично сигурен резултат е сътрудничеството на пациента. Поради тази причина, в началото те се прилагаха основно при възрастни пациенти. Настоящата статия представя лечение с in office-алайнери, които са собственоръчно планирани и изработени в клиниката.
Кат.№ 2023-1-p16

ОБЩА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – стр. 22
Травматизирани зъби: временно решение за зъби с лоша прогноза при подрастващи пациенти. Насоки за клиничната практикаDr. Gabriel Krastl, Dr. Ralf Krug, Dr. Dirk Nolte, Dr. Andrej M. Kielbassa

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
ЦЕЛИ: Някои от възможностите за лечение на травматизирани зъби при възрастни са противопоказани при деца и юноши. Вместо това растящите пациенти се нуждаят от временни възстановявания, като по този начин се запазват в голяма степен локално разположените костни и мекотъканни структури и в идеалния случай подготвят засегнатото място за по-късно окончателно възстановяване, докато настъпи трансформация до степен на зрялост на скелета. Прегледът на тазитема е свързан с междинното лечение при случаи на много дълбоки интра-екстра-алвеоларни фрактури, обширна резорбция на корена с инфекция, анкилоза на зъбите и загуба на фронтални зъби при пациенти в растеж. Стремежът е да се даде възможност на зъболекаря да избере подходящия подход за лечение.
ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИ: Литературата до 2021 г. е прегледана въз основа на няколко търсения в PubMed и Cochrane Library чрез използване на подходящи термини. Поради сложността на темата (различни сценарии с лоша прогноза и различни терапевтични възможности), систематичният преглед е счетен за неподходящ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Подходящите варианти за временно лечение включват екструзия на зъби, показващи дълбоки интра-екстра-алвеоларни фрактури и декорониране на анкилозирани зъби, както и зъбни протези, фиксирани с композит, мостови тела от естествени зъби и автотрансплантации на временни зъби. Вариантите за временно решение, описани в тази статия, представляват компромиси, избрани при липса на по-добри алтернативи след внимателен анализ на риска и ползата.
Въпреки това, ако се изпълняват адекватно, представените възможности за лечение имат потенциала да постигнат временно възстановяване на функцията и естетиката при подрастващи пациенти. Внимателното клинично и (ако е подходящо) рентгенографско наблюдение на тези пациенти се счита за задължително, за да се осигури ранно откриване на възможни усложнения, които могат да застрашат или да направят последващите терапевтични мерки невъзможни. (Quintessence Int 2022; 53:722–731; doi: 10.3290/j.qi.b3236409; Изменения от предишна публикувана статия (на немски) Quintessenz 2022; 73(2):162–169).
Кат.№ 2023-1-p26

ПРОТЕТИКА КЛИНИКА И ЛАБОРАТОРИЯ – стр. 39
Начин за изработване на шиниDr. Daniel Hellmann

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)

Статията разглежда темата за изработването на оклузални шини. Основа за различните модификации е т.нар. модулна рехабилитационна шина. Според авторите, с тези шини се лекуват над 90% от пациентите в ежедневната практика с миоартропатични оплаквания.
Кат.№ 2023-1-p39
You need to be logged in to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us