Quintessence 2/2020

Куинтесенц, ортодонтски брой

2020, година V, брой 2 (34)

ОРТОДОНТИЯ – стр. 5

Ортодонтски възможности за лечение на хиподонтия на горни странични резци – Dr. Bjorn Ludwig, Dr. Bettina Glasl

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Хиподонтията на постоянни зъби се наблюдава с честота между 1,5% до 11%. Освен с оставянето на временния зъб за максимално дълго време като местопазител, алтернативите за лечение включват поставянето на единични импланти, адхезивни мостове, трансплантация на зъби или ортодонтско затваряне на мястото. Ако е взето решение случаят да бъде разрешен чрез ортодонтско затваряне на мястото, тогава трябва да се имат предвид редица особености, които повлияват крайния резултат. Решаваща роля за затварянето на пространствата играят биомеханиката и създаването на подходяща опора. По време на завършващата фаза от ортодонтското лечение се изисква екипен интердисциплинарен подход.
Кат. № 2020-2-p5

ОРТОДОНТИЯ – стр. 16

Възможности и ограничения при ортодонтско лечение на възрастни пациенти с “невидима” ортодонтска апаратура – Dr. Thomas Drechsler

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Желанието на възрастните пациенти да получат подредени зъби чрез ортодонтска корекция по правило се свързва с малко или много забележими фиксирани апарати, които се носят по време на целия период от лечението до постигане на желания резултат. Като алтернатива на това, в последните 20 години се развиват две различни концепции на лечение със значително по-малко видима апаратура, но със специфични индикации. От една страна се е развила лингвалната техника, т.е. фиксирана апаратура по лингвалната повърхност на зъбите. Другият тип лечение включва прозрачни, снемаеми шини, известни още като алайнери. Лингвалната техника предоставя на ортодонта значителни биомеханични предимства, за разлика от алайнерите, които преди всичко създават комфорт на пациента. Целта на настоящата статия е да направи сравнение на двете техники в контекста на актуалното им развитие, както и да демонстрира комбинацията от тях в зависимост от конкретните терапевтични задачи и нужди на пациента.
Кат. № 2020-2-p16

ОРТОДОНТИЯ – стр. 25

Ендодонтската диагностика и нейното значение за ортодонтската практика – Dr. Monika Soltermann

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
През последните десетилетия необходимостта от ортодонтски зъбни корекции при възрастни пациенти значително се увеличи. Обикновено те вече са преминали през различни дентални лечения, което изисква интердисциплинарна диагностика и терапия. Значима роля в движението на един зъб играе състоянието на пулпата и периапикалните тъкани. Не са без значение и проведените ендодонтски лечения и възстановявания. Пулпата е високодиференцирана, имунокомпетентна тъкан с много добър оздравителен потенциал и големи адаптивни възможности. Разбира се, този потенциал има своите биологични ограничения, дължащи се преди всичко на обема на твърдите зъбни тъкани. Микроорганизмите, механичните, травматичните и химичните дразнители могат да застрашат виталитета на пулпата. Без терапия, рано или късно, те ще доведат до пулпна некроза и инфекция на цялата корено-канална система. С ендодонтската диагностика може да се оцени виталитетът на зъбната пулпа, както и да се направи прогноза на зъба. В настоящата статия са представени целите на ендодонтската диагностика, лечението и усложненията, които могат да настъпят. Разгледана е и връзката между ортодонтското и ендодонтското лечение, както и най-често срещаните клинични ситуации.
Кат. № 2020-2-p25

ОРТОДОНТИЯ – стр. 40

Интердисциплинарно лечение на краниомандибуларни дисфункции и скелетно-мускулен дисбаланс с помощта на дигитален подход –  Prof.Dr.Werner Schupp, Dr. Wolfgang Boisserѓe, Dr. Julia Haubrich, Manfred Lаamp, Max Meinzer

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Оклузията може да бъде причина за функционални смущения, които засягат краниомандибуларната и скелетно-мускулната система. Корекцията на оклузията при необходимост винаги трябва да се извършва по минимално-инвазивен начин, така че да се намали необратимата редукция на твърди зъбни тъкани. Решението на гореспоменатите проблеми често изисква интердисциплинарен подход между ортодонт и специалист по протетика. В настоящата статия това ще бъде демонстрирано с помощта на клиничен случай. Дигиталният подход навлиза все повече в денталната медицина и зъботехниката.
Кат. № 2020-2-p40

 

Поръчайте броя или направете абонамент за 2020 г. от ТУК

You need to be logged in to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us