Quintessence 4/2015

quintessence 4/2015

2015, година IV, брой 4 (16)

ЕСТЕТИКА – КЛИНИКА И ЛАБОРАТОРИЯ – стр. 6

Концепция за минимално инвазивно протетично възстановяване на силно оцветени зъби Leonardo Bacherini, DDS; Myra Brennan, DMD; Leonardo Bocabella, CDT; Paolo Vigiani, CDT

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
 Известната минимално инвазивна протетична концепция на Fradeani и Bacherini (MIPP = „minimally invasive prosthetic procedures“) за консервативно възстановяване на абразирало съзъбие се използва от авторите за естетично възстановяване на силно оцветени зъби. В тази статия се описва стъпка по стъпка третирането на подобни клинични случаи. Работата на този принцип завършва с изработването на монолитни керамични конструкции от литиев дисиликат.
Кат.№ 2015-4-p6

ЕСТЕТИКА – КЛИНИКА И ЛАБОРАТОРИЯ – стр. 23

Керамика: чрез нанасяне или монолитна. Интерпретации на цвета отвъд видимото възприятиеZTM Sascha Hein; Panaghiotis Bazos, DDS, BSc; Javier Tapia Guadix, DDS; Lucas Zago Naves, DDS, MS, PhD

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
 Пресъздаването на цвят на фронталните зъби, който да е близък до естествения, е все още трудна и често изпълнена с грешки процедура. Статията представя нов подход за подобряване точността при интерпретирането и пресъздаването на цвета. Протоколът е базиран на кръстосано-поляризирана светлина, флуоресцентна фотография и превизуализиране на окончателния цвят на керамиката още преди изпичането й, т.е. в момент, когато все още е възможно извършването на корекции.
Кат.№ 2015-4-p23

ПРОТЕТИКА – стр. 38

Корекции на протетични конструкции с композитни материалиHans Jоrg Staehle, Prof. DM.

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
 Корекциите на протетични конструкции имат съществен принос за удължаване живота на дефектните протетични възстановявания. Представеният клиничен случай демонстрира поправката на металокерамична корона, около която има шиечен кариес и оголен коронков ръб, който влошава естетиката. Индикациите и клиничният подход бяха уточнени от петима експерти. Поддържащите грижи, т.е. „поведението на възстановяването“ са от голямо значение относно постигането на дълготраен успех.
Кат.№ 2015-4-p38

ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪРХУ ИМПЛАНТАТИ – стр. 46

Завинтващите се конструкции върху имплантати като протетична концепция – Daniel Baumer, DMD.; Otto Zuhr, DMD.; Markus Hurzeler, Prof. DMD.

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
 Началото на имплантологията се характеризира с понятието „хирургично ориентирано имплантиране“, но по-късно се налага терминът „prosthetically driven implant placement“ – „протетично водено имплантиране”. Този метод доведе до множество технически
преимущества, дължащи се на оптимизираната позиция на имплантатите. Освен това, придоби голямо значение относно избягването на биологичните дълготрайни
усложнения, които заслужават особено внимание поради рисковете от периимплантни
заболявания. Днес супраструктурите са оформени по начин, разрешаващ поддържането на добра орална хигиена от пациентите и позволяващ извършването на различни процедури по време на поддържащата терапия (сондиране). Освен положителния ефект за по-добро почистване, се разкрива и възможност за избор на предпочитан способ на закрепване. При завинтващите се супраструктури, които стават все по-атрактивни чрез новите видове имплантатно-протетични компоненти, се избягват остатъците от цимент и свързаните с тях биологични рискове, а така също се намаляват и затрудненията при технически дълготрайни усложнения. Освен всичко това се опростява и клиничната процедура.
Кат.№ 2015-4-p46

ЕНДОДОНТИЯ – стр. 55

Какво бихте направили? Клиничен случай ендодонтия Gabriel Tulus, DMD

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Пациент на 43 г. посети кабинета за преглед и съобщи за започнали отскоро оплаквания вляво на долната челюст, които той свързваше с възпален венец. От анамнезата стана ясно, че последният му преглед е бил преди година и половина. Освен това пациентът съобщи, че има увредена сърдечна клапа, но не приема медикаменти.
Кат.№ 2015-4-p55
You need to be logged in to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us