Quintessence 4/2014

Quintessence 4/2014

2014, година III, брой (12)

ЕСТЕТИКА – КЛИНИКА И ЛАБОРАТОРИЯ – стр. 6

Отлични естетични резултати чрез щадящо интердисциплинарно лечение. Мултидисциплинарна концепция – Victor Grover Rene Clavijo; Paulo Fernando Mesquita de Carvalho; Robert Carvalho da Silva; Julio Cesar Joly; Luis Alves Ferreira; Victor Hiumberto Orbegoso Flores

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
С помощта на сложен клиничен случай с големи естетични и функционални проблеми, статията представя един консервативен мултидисциплинарен и щадящ подход, при който след съставянето на интердисциплинарен лечебен план се извършва възстановяване както на функцията, така и на естетиката при щадене на здравите зъбни тъкани.
Кат.№ 2014-4-p6

ЕНДОДОНТИЯ – стр. 22

Eндодонтско лечение на долен молар със С-образна канална конфигурация – Dimos Panagidis

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
С-образните кореноканални конфигурации представляват истинско предизвикателство за всеки дентален лекар. Настоящата статия ще обърне внимание на проблемите, свързани с поставяне на диагноза, съставена на базата на анамнестични данни и параклиника и нейното потвърждение с помощта на дентален микроскоп. Статията изяснява диагностиката, планирането и лечебния план на С-образни коренови канали.
Кат.№ 2014-4-p22

ЕСТЕТИКА – КЛИНИКА И ЛАБОРАТОРИЯ – стр. 30

Non-Prep фасети в 21 век – Mamaly Reshad; ZTM Willi Geller; Domenico Cascione

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Днес зъболекарите и зъботехниците могат да изработват възстановявания с частични и цели керамични фасети, с които да постигнат перфектна естетика и функционалност, без препариране на твърдите зъбни тъкани. Това може да се постигне при правилно поставена диагноза и прецизно изработен и изпълнен лечебен план. С помощта на три клинични случая се представят различните възможности за изработване на т.нар. non-prep фасети.
Кат.№ 2014-4-p30

ДЕНТАЛНА ФОТОГРАФИЯ – стр. 37

Основни фотографски техники и обработване на снимки. Портретна фотография – част IVWolfgang Bengel

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Портретните снимки на пациентите имат голямо значение в денталната фотография, тъй като благодарение на тях е възможно да бъде направено сравнение между началния и краен облик на пациента, както и да бъде представен резултатът от дадено лечение в контекста на лицето като цяло. При изготвяне на презентации, портретните снимки на пациентите допринасят за по-доброто представяне на конкретен клиничен случай. Целта е да се направи снимка, която да отговаря на професионалните изисквания, без да е необходимо да разполагаме в кабинета с професионално оборудване. Продължение от броеве 1, 2, 3/2014 г.
Кат.№ 2014-4-p37

ЕСТЕТИКА – КЛИНИКА И ЛАБОРАТОРИЯ – стр. 46

Необичаен подход за неинвазивно оформяне на мостово тяло – Domenico Cascione; Mamaly Reshad; Dr. Tae Kim

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Статията описва една необичайна техника за оформяне дизайна на мостово тяло, чрез която, при добре подбран случай, коректно поставена диагноза и правилно изготвен лечебен план, може да се постигне оптимална естетика в областта на горночелюстния фронт. Оформянето на мостовото тяло се улеснява, ако моделът бъде радиран. Направената върху този модел временна конструкция пренася контролиран натиск върху лигавицата под мостовото тяло, при което тя се преоформя по желан от нас начин. Във времето, през което се носи временната конструкция е възможно да бъдат анализирани състоянието на меките тъкани, формата и естетиката.
Кат.№ 2014-4-p46

ЗЪБОТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ – СТЪПКА ПО СТЪПКА – стр. 54

Шина изработена с CAD/CAM. Сравнение между дигитална и ръчна техника – Stefan Schunke

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Лечебните шини се наложиха в различни области на денталната медицина и междувременно се превърнаха в стандарт при терапията на краниомандибуларни дисфункции. Статията разглежда дигиталните възможности за изработването и фрезоването на шини. Освен това се прави сравнение доколко дигитално изработените продукти са сравними с аналоговите и може ли дигиталната изработка да замени аналоговата.
Кат.№ 2014-4-p54
 

You need to be logged in to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us