Quintessence 3/2014

Quintessence Int. BG 3/2014

2014, година III, брой 3 (11)

ЕСТЕТИКА – КЛИНИКА И ЛАБОРАТОРИЯ – стр. 6

Дигитален дизайн на усмивката. Средство за планиране на терапия и комуникация в естетичната дентална медицина  – Christian Coachman, Marcelo Calamita

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Авторите представят „Дигиталния дизайн на усмивката” като средство за планиране на терапия и възможност за комуникация. Той служи за ориентир на лечебния екип през цялото време на възстановителното лечение, прави разбираеми естетичните недостатъци и дефицити както за екипа, така и за пациента и подобрява удовлетвореността на пациента от резултата на лечението. С помощта на екстра- и интраорално направени дигитални фотоснимки, диагностичното визуализиране се поставя на широка основа чрез референтни линии и други форми. По този начин ограниченията, рисковите фактори и естетичните критерии при отделните клинични случаи могат да бъдат анализирани по-добре.
Кат.№ 2014-3-p6

ЕСТЕТИКА – КЛИНИКА И ЛАБОРАТОРИЯ – стр. 18

Анатомия на усмивката – Dr. Galip Gurel

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Днес наборът от правила в естетичната дентална медицина има огромно значение, тъй като пациентите имат високи изисквания на които зъболекарите трябва да отговорят. Необходимо е математическите принципи, които се използват в клиниките и зъботехническите лаборатории, да се превърнат в едно цяло. Всяка протетична работа трябва да е оформена и съобразена със специалните нужди и особености на отделния индивид, като това особено силно важи за конструкциите в областта на фронта. Статията прави преглед на възможностите, чрез които лекарят по дентална медицина може да сътвори желаната от пациента усмивка и е обобщение на втора глава „Анатомия на усмивката” от книгата „Керамичните фасети – наука и изкуство” на Galip Gurel, (The Science and Art of Porcelain Laminate Veneers) издадена от Quintessenz през 2003 г.
Кат.№ 2014-3-p18

ИМПЛАНТОЛОГИЯ – стр. 31

Поставяне на имплантати в областта на фронта, съобразено с изискванията за естетика. Фактори за успех и рисковеArndt Happe, Gerd Kоrner

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Естетиката е един от най-важните критерии при оценката за успеха на имплантатни възстановявания. Предлагани са различни признаци за извършване на обективна оценка. Към описаните в литературата фактори за успех и риск, освен индивидуалните анатомични особености, спадат и биологичните принципи, феномените, свързани с дадена система, хирургичните техники и възстановителните материали.
Кат.№ 2014-3-p31

ПАРОДОНТОЛОГИЯ – стр. 45

Лечение на перфорации на корена с компомер, гингивална присадка и коронарно преместено ламбоStefan Kirchmayr, Mark Thomas Sebastian

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Ятрогенните и патологичните перфорации в средната и коронарната трета на корена водят до възпаление и разрушаване на пародонталните влакна, което може да доведе до резорбция на костта, образуване на пародонтални джобове и гингивални рецесии. Рецесиите се покриват успешно с деепителизирани гингивални присадки и субепителни съединително-тъканни присадки. Хистологичните изследвания при хора показват, че покриването на корена със съединително-тъканна присадка, поставена над възстановяване от компомер, води до образуването на дълъг свързващ епител. Субгингивалните ятрогенни перфорации на корена успешно се възстановяват чрез обтурации от компомер, деепителизирани гингивални присадки, както и с коронарно преместено ламбо. Представени са два клинични случая, при които е приложена възстановително-пародонтална концепция за постигането на биологичните и естетичните цели.
Кат.№ 2014-3-p45

ДЕНТАЛНА ФОТОГРАФИЯ – стр. 54

Основни фотографски техники и обработване на снимки. Интраорална фотография – част III  – Wolfgang Bengel

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Интраоралната фотография е част от денталната фотография и е ориентирана към постигане на оптимално възпроизвеждане на обекта.Продължение от броеве 1/2014 и 2/2014.
Кат.№ 2014-3-p54

ЗЪБОТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ – стр. 60

Инверсна техника за нанасяне – Dr. Vincenzo Musella, mdt

РЕЗЮМЕТЕКСТ (pdf)
Авторът представя разработената от него т.нар. инверсна техника за нанасяне на композити. При нея възстановяването не се конструира по обичайния директен адитивен начин, а се прави на базата на прецизен моделаж точно по обратния начин, т.е. инверсно.
Настоящата статия разглежда тази техника стъпка по стъпка.
Кат.№ 2014-3-p60
You need to be logged in to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us