Обучение: ОКЛУЗАЛНИ ПРИНЦИПИ. ЛЕЧЕБНО ПЛАНИРАНЕ: 22-23.03.2024

2-дневен практически курс за зъболекари

ЛЕКТОР: д-р Кирил Динов

ДАТА: 22-23.3.2024 г

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: София

ТАКСА УЧАСТИЕ: 2400 лв.

ПЛАЩАНЕ ПО БАНКОВ ПЪТ: IBAN: BG71BPBI79421080255701; BIC: BPBIBGSF; Ди Нова Клиникс ООД.
Основание за плащане: Курс

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ ЗА КУРСА: артикулатор /собствен или на лабораторията, с която работите/; плочки за включване в артикулатора – 4 бр.; лицева дъга /вилица, трансфер за пренасяне на дъгата в артикулатор/; ваши собствени актуални модели.

ПРОГРАМА

ПЪРВИ ДЕН

  • Понятия, анатомични предпоставки. CR и MI.
  • Начини за определяне на CR. Депрограмиране. Бимануална манипулация.
  • Основни детерминанти на оклузията.

ВТОРИ ДЕН

  • Основни детерминанти на оклузията.
  • Лечебно планиране от А до Я. Леки и тежки случаи – подход.
  • Подходи за създаване на оклузална стабилност и перспектива.

КОНТАКТИ: Ди Нова Клиникс ООД, тел.: 0898 460136; e-mail: dinovaclinics @gmail.com