Обучение: ОКЛУЗАЛНИ ПРИНЦИПИ. ЛЕЧЕБНО ПЛАНИРАНЕ: 19-20.01.2024

occlusion-dinov-2024

ПРОГРАМА

ПЪРВИ ДЕН

  • Понятия, анатомични предпоставки. CR и MI.
  • Начини за определяне на CR. Депрограмиране. Бимануална манипулация.
  • Основни детерминанти на оклузията.

ВТОРИ ДЕН

  • Основни детерминанти на оклузията.
  • Лечебно планиране от А до Я. Леки и тежки случаи – подход.
  • Подходи за създаване на оклузална стабилност и перспектива.

КОНТАКТИ: тел.: 0898 460136; e-mail: dinovaclinics@gmail.com или тел. 0899103913 – Инфодент-БГ ООД