Морфология на природата: Атлас на видовете зъбни форми

Morfologya na prirodata, Kataoka, Nishimura Book
Nature’s Morphology: An Atlas of Tooth Shape and Form / Author(s): Shigeo Kataoka, Yoshimi Nishimura

Автори: Шигео Катаока, Йошими Нишимура
Издател на български език: Инфодент-БГ
Издадена: април 2016
Книга, твърди корици, 96 страници, 336 снимки и илюстрации
Език: Български

Раздели в денталбукс: Зъботехника, Протетика

Цена: 168 лв.

Книгата „Морфология на природата” на издателство Quintessence Int. дава инструкции за постигане на хармония в зъбните възстановявания, използвайки за модел естественото съзъбие. В нея подробно е разгледана морфологията на единични зъби и подреждането им в зъбна редица.

Задълбоченото разбиране на морфологията е богатство, което високо се цени и използва далеч отвъд границите на вечно променящите се техники и материали.

Нарасналата популярност на директните и полудиректните възстановявания във фронта прави тази книга незаменим източник на информация както за зъболекарите, така и за зъботехниците.

Всеки зъболекар, работещ върху предни зъби или зъботехник, изработващ възстановявания във фронта ще има огромна полза от книгата „Морфология на природата”, а нейната неподвластност на времето я превръща в полезен пътеводител за много години напред.

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор към английското издание – Авишай Садан
Предговор към японското издание – Шигео Катаока
Предговор към японското издание – Йошими Нишимура

Глава 1 Основи на зъбната морфология

Трите основни форми на морфологията на зъбната коронка
Преходът на трите основни морфологии в посока към съседните зъби

Глава 2 Характеристики на зъбната морфология

Различни форми на естествените зъби
Три типични форми на естествените зъби
Особености на лабиалната повърхност
Особености на лингвалната повърхност
Особености на апроксималните повърхности
Преход между повърхностите
Възпроизвеждане на формата с добре развити маргинални ръбове
Възпроизвеждане на основната форма
Възпроизвеждане на формата без особени характеристики

Глава 3 Последиците от стареенето върху зъбната морфология

Промени във външния вид на зъбите
Външни фактори, влияещи на визията на зъбните корони
Изразяване на възрастовите промени в зъбната морфология и съзъбието

Глава 4 Оформяне на керамичните възстановявания I

Оформяне на единично възстановяване
Ажустиране на зоните на апроксимален контакт
Грубо контуриране I: Лабиална композиция в три равнини
Грубо контуриране II: Маргинални ръбове и апроксимални преходни повърхности
Грубо контуриране III: Лингвална повърхност
Междинно финиране I: Линейни ъгли, преходни зони и основни ръбове
Междинно финиране II: Трансверзални ръбове и бразди
Финиране I: Груба повърхностна текстура
Финиране II: Детайли в повърхностната текстура и полиране
Краен резултат
Примери на единични възстановявания

Глава 5 Контуриране на керамичните възстановявания II

Оформяне на тричленна неснемаема частична протеза
Грубо контуриране I: Дължина на режещия ръб и композиция от три лабиални равнини
Грубо контуриране II: Зона на средната линия (Интерпроксимално пространство)
Грубо контуриране III: Апроксимални преходни повърхности и индивидуализация
Междинно финиране I: Апроксимална преходна повърхност
Междинно финиране II: Лабиални ръбове
Финиране I: Апроксимална зона и лингвални бразди
Финиране II: Повърхностни характеристики и полиране
Завършена неснемаема частична протеза

ПОРЪЧАЙ на www.dentalbooks.bg

Post navigation