Протоколи за мобилна дентална фотография с помощно осветление

Уважаеми лекари по дентална медицина,

Подготвяме за печат книгата на д-р Луиз Хардан – Протоколи за мобилна дентална фотография с помощно осветление“ (Protocols for Mobile Dental Photography with Auxiliary Lighting, Quintessence Publishing USA, 2020) на български език.

Author/Editor: Louis Hardan / Луиз Хардан

Очаквана дата на българското издание – 7/2022 г.

Книгата е с твърди корици, формат А4, 128 страници, 315 изображения на Български език.

Много лекари по дентална медицина вече използват камерите на своите смартфони за документация на случаите си и за комуникация с лабораторията. Лошото заснемане обаче може да компрометира качеството на денталната работа, затова е важно да се знае как правилно да се използва камерата на смартфона в контекста на клиничната дентална фотография. Мобилната дентална фотография улеснява пътя към постигане на отлични естетични резултати, но зъболекарите трябва да знаят как да я прилагат в практиките си….